Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τι είπε ο Μάκης Βορίδης για μία “ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση”

ΕΛΛΑΔΑ στις 27/05/2021

“Οι δήμαρχοι έχουν ‘δεμένα χέρια’ με την εφαρμογή του προεκλογικού τους προγράμματος – για το οποίο και εξελέγησαν από τους δημότες”

|> Οι αναμενόμενες αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις από Δήμους και Περιφέρειες, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται η αλλαγή στη διεξαγωγή εκλογών και η μείωση των θέσεων στα έδρανα των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο “ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ” και το epoli.gr, ο… υπαίτιος υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, μεταξύ άλλων ενδιαφερόντων, διευκρίνισε κάποια πράγματα…

Κύριε Υπουργέ, η θωράκιση των ΟΤΑ συνίσταται από τρεις παράγοντες: α) τις αρμοδιότητες, β) τους πόρους και γ) το προσωπικό. Πέρα από τις θέσεις των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης, ποιες οι δικές σας, για τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχουν Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, την χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών και τέλος, τον τρόπο στελέχωσης των ΟΤΑ;

Στο τρίπτυχο αυτό καταβάλλουμε εργώδη προσπάθεια στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου κατ’ αρχάς να αποσαφηνίσουμε τις αρμοδιότητες μεταξύ Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως να εντοπίσουμε τις αρμοδιότητες εκείνες που αδυνατούν να μεταβιβαστούν σε τοπικό επίπεδο καθώς προσκρούουν στο ισχύον νομικό πλαίσιο ούτως ώστε να μεταφέρουμε τις πραγματικά αναγκαίες και ρεαλιστικές αρμοδιότητες. Θέλουμε μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, μια Αυτοδιοίκηση συνομιλητή και συμμέτοχο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Χώρας.

Επανερχόμενοι, ποιες οι επόμενες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς την θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο Βαθμών;

Κατ’ αρχάς το μείζον θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου των ΟΤΑ, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μας άφησε κληρονομιά και ευθύνεται για τα δεινά στα οποία έχει περιέλθει η Αυτοδιοίκηση από το καθεστώς ακυβερνησίας που προκάλεσε. Στην πλειονότητά τους σήμερα οι Δήμαρχοι έχουν “δεμένα χέρια” αναφορικά με την εφαρμογή του προεκλογικού τους προγράμματος – για το οποίο και εξελέγησαν από τους δημότες – καθώς αδυνατούν να συγκεντρώσουν πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια.

Επίσης, προτεραιότητά μας αποτελεί η αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων η οποία κατά γενική ομολογία έχει καταστεί προβληματική και χρήζει νομοθετικών βελτιωτικών παρεμβάσεων.

Από εκεί και έπειτα, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία σε όλον τον Δημόσιο Τομέα, που ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση, θα εξειδικεύσει περαιτέρω τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν κατά την περίοδο της πανδημίας στην Xώρα, διασφαλίζοντας την δημόσια υγεία χωρίς καμία έκπτωση ούτε για τον εργαζόμενο ούτε φυσικά για τον πολίτη. Παράλληλα δε, θα επανεξεταστούν επιμέρους παράμετροι του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας προκειμένου να αποφεύγονται “διαρροές” προσωπικού από τους Δήμους και τις Περιφέρειες που το έχουν ανάγκη.

 Οι αλλαγές στο νόμο για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, η ενίσχυση των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων, η δυνατότητα σύστασης αναπτυξιακών εταιρειών και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν οδηγήσει σε αντιπολιτευτικές θέσεις περί ισχυροποίησης των κυβερνητικών αιρετών, ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των Δήμων. Ποια η άποψη σας;

Πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης μας ήταν και παραμένει ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβανομένης, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και το αναπτυξιακό αποτύπωμά τους στην κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή εισάγουμε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, προκειμένου οι Δήμοι να μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους, χωρίς να εξαναγκάζονται σε εκβιαστικά μικροπολιτικά παιχνίδια από συνδυασμούς ακόμα και ποσοστών μικρότερων του 1%, με αποτέλεσμα να πλήττεται ο τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών του εκάστοτε Δήμου που είναι ο δημότης, ο οποίος και καταβάλλει τέλη για να απολαμβάνει τις υπηρεσίες του. Η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δε, υπό ένα πρίσμα κόστους-ωφέλειας με όρους διαφάνειας και εποπτείας, συνιστά ισχυροποίηση της λειτουργίας τους με οφέλη που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας. 

Ποιο πιστεύετε, δηλαδή, πως είναι το καταλληλότερο μοντέλο διοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών, ώστε και να επιτελούν τον βασικότερο σκοπό τους, αυτόν της προσφοράς στον πολίτη και ταυτόχρονα να είναι προσαρμοσμένοι στις σύγχρονες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες;

Διαχρονικά, η δημιουργία ενός ασαφούς τοπίου όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με την Κεντρική Διοίκηση έχει στοιχίσει στην αποτελεσματική λειτουργία τους με δυσμενείς επιπτώσεις για τον πολίτη και την κοινωνία.

Φύσει και θέσει Δήμοι και Περιφέρειες είναι πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών και έτσι καθίστανται καλύτεροι γνώστες των αναγκών, των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων της εκάστοτε περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε στην διαμόρφωση, την απόδοση και την αντικειμενική αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων τους, μέσα από ένα καθεστώς εγκαθίδρυσης μιας Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης που θα αμβλύνει τις ασάφειες των αρμοδιοτήτων και θα προάγει την συνομιλία και την συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση και το συνολικό στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης, αφήνοντάς τους ελεύθερο χώρο για παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: