Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οι εργολήπτες για το Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών

ΕΛΛΑΔΑ στις 07/07/2023

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕ)

|> Σε εξέλιξη βρίσκεται το ψηφιακό έργο που περιλαμβάνει τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών και η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) , χαιρετίζει την εξέλιξη, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση, κάτι που έχει επισημάνει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός. Ότι πρόκειται «για μια θεσμική μεταρρύθμιση, για ένα νέο ψηφιακό κράτος που εμείς, στο ΤΕΕ, προτείναμε, σχεδιάσαμε και επιμείναμε για χρόνια να υλοποιηθεί».

Στην συνέχεια στην ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ, αναφέρεται:

«Η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) χαιρετίζει τη σημαντική αυτή ψηφιακή δημιουργία υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της ύπαρξης της.

Αυτή η μεταρρύθμιση αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο, έναν «οδικό» χάρτη που θα περιλαμβάνει όλες τις υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή είναι υπό τη διαχείριση φορέων του Δημοσίου τομέα.

Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε βρίσκεται στη διάθεση του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να συμβάλλει σε αυτή τη ψηφιακή καταγραφή υποδομών της χώρας, που αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία τους».

Απάντηση