Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οι στρατηγικές προστασίας και η εμπορική εκμετάλλευση στο κλάδο των καλλυντικών

Χωρίς κατηγορία στις 21/03/2016

Συνέδριο των Απρίλιο

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO) διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Τα ΔΕ στον κλάδο των  καλλυντικών: Στρατηγικές προστασίας και εμπορική εκμετάλλευση», την Παρασκευή 15 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Το συνέδριο θα εξετάσει τις στρατηγικές προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών και ελληνικών εταιρειών στο  διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα δοθούν, επίσης,  πληροφορίες και κατευθύνσεις για τη χρήση της γλώσσας των ευρεσιτεχνιών στη σύνταξη της αίτησης και θα εμβαθύνει στις στρατηγικές της εμπορικής εκμετάλλευσης καθώς και στα οφέλη που απορρέουν από τα ΔΕ για τις εταιρείες του κλάδου.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αναφορικά με την εμπορική εκμετάλλευση των τεχνολογιών στο τομέα των καλλυντικών και απευθύνεται σε χρήστες του συστήματος προστασίας της ΟΒΙ, σε επιχειρηματίες από τον κλάδο των καλλυντικών, σε στελέχη εθνικών γραφείων ΔΕ, σε συμβούλους επιχειρήσεων και συμβούλους μεταφοράς τεχνολογίας.

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο είναι η 8/4/2016 και για περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=523.

Απάντηση