Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ολοκληρώθηκε η 95η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 23/06/2015

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 12/6, οι εργασίες της 95ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο – έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) – κατά το διάστημα 03-12 Ιουνίου.

Από την Επιτροπή MSC υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις της Δ.Σ. SOLAS :

α) Τροποποιήσεις του Κεφαλαίου ΙΙ-2 (Κανονισμοί 4.5, 11.6 & 20) για τα ”Μέσα Εξαερισμού Δεξαμενών Φορτίου” στα νέα δεξαμενόπλοια που κατασκευάζονται μετά την 01.01.2017,

β) Τροποποιήσεις στον Κώδικα IMBC (International Maritime Solid BulkCargoes Code) ως προς τις νέες απαιτήσεις για τη μεταφορά φορτίων καθώς και την εκτίμηση επικινδυνότητας πυρκαγιάς σε δεξαμενές πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προβλέπουν μετά την 01.01.2017, τα πληρώματα των πλοίων, που χρησιμοποιούν ίδια μέσα φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων, να εφαρμόζουν επιχειρησιακές εκτιμήσεις κινδύνου (risk analysis) πυρασφάλειας στους χώρους φορτοεκφόρτωσης, διαδικασίες οι οποίες πρέπει να είναι καθορισμένες στο Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης του πλοίου (ISM).

γ) Αναθεώρηση του Κώδικα Ευστάθειας (Intact Stability Code) όσον αφορά στις μη υποχρεωτικές διατάξεις του Μέρους Β σε συνάρτηση με τα μέσα καταστολής για την επικάλυψη πάγου στα πλοία μεταφοράς ξυλείας.

H Επιτροπή υιοθέτησε τον Κώδικα IGF (International Code of Safety for Shipsusing Gases or other Low-flashpoint Fuels), ο οποίος καθίσταται πλέον υποχρεωτικός την 01.01.2017 για τα φορτηγά πλοία με χωρητικότητα άνω των 500 GT καθώς και για τα Ε/Γ πλοία που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο. Επίσης υιοθέτησε συναφείς τροποποιήσεις στη ΔΣ SOLAS ως προς την εκπαίδευση και τα προσόντα των μελών των πληρωμάτων που εργάζονται στα πλοία, στα οποία εφαρμόζεται ο εν λόγω Κώδικας.

Η Επιτροπή, συζήτησε και ενέκρινε επί της αρχής το έγγραφο εργασίας (MSC95/INF.14) που υπέβαλε η χώρα μας προκειμένου να ενημερωθούν οι αντιπροσωπείες σχετικά με την ύπαρξη ”χρονικού κενού” που διαπίστωσε η ελληνική Διοίκηση στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα για τον Θόρυβο (Noise Code) αναφορικά με εκείνα τα πλοία, τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση ναυπήγησης πριν από τις 01.07.2014, η τρόπιδά τους έχει τεθεί μετά την 01.01.2015 και προγραμματίζεται να παραληφθούν πριν από την 01.07.2018, και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Η Επιτροπή ζήτησε από τη χώρα μας να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου ζητήματος στην επόμενη Σύνοδο της MSC 96.

Επίσης, σε ειδική συνεδρίαση, η Επιτροπή με τη συμμετοχή του Διεθνούς Γραφείου Μετανάστευσης (ΙΟΜ), της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλων Κυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συζήτησε το επίκαιρο θέμα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στη Μεσόγειο και της απώλειας χιλιάδων ανθρωπίνων ζωών στη θάλασσα. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Koji Sekimizu αναφέρθηκε στην ανάγκη εξεύρεσης μιας βιώσιμης και ασφαλούς λύσης με τη συνεργασία όλων των Κρατών Μελών του Οργανισμού και της διεθνούς κοινότητας. Τέλος, η αυξανόμενη απειλή κατά της ασφάλειας των ναυτιλιακών μεταφορών (πλοίων, εταιρειών) και λιμενικών υποδομών από κυβερνο-επιθέσεις (cyber attacks) καθώς και θέματα της ηλεκτρονικής ναυτιλίας (e-navigation) και της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων υπό το φως των ατυχημάτων NORMAN ATLANTIC και SORRENTO αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνόδου.

Η Επιτροπή, μετά την αποχώρηση του Christian Breinholt (Δανία), εξέλεξε ως πρόεδρο για το έτος 2016 τον Brad Groves (Αυστραλία) με αντιπρόεδρο τον JuanCarlos Cubisino (Αργεντινή).

Επόμενη Σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας έχει προγραμματισθεί για το Μάιο 2016.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της 95ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/Home.aspx.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: