Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΟΛΠ: Ένα «ήξεις αφήξεις» παρεμποδίζει τον “Φιλικό Διακανονισμό”

Χωρίς κατηγορία στις 21/10/2014

Τη Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τις 11 Νοεμβρίου 2014, με θέμα την υποβολή προς έγκριση του Σχεδίου Συμφωνητικού Β΄ Τροποποίησης μεταξύ ΟΛΠ και Cosco (ΣΕΠ) για την κατασκευή του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ και την ανακαίνιση του Προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ με νέο εξοπλισμό, ύψους επένδυσης 230.000.000 ευρώ αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ . Θα εγκριθούν επίσης οι τοποθετήσεις των νέων μελών Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν πρόσφατα (ο δήμαρχος Πειραιώς Ι. Μώραλης και ο Αθ. Λιάγκος, ως εκπρόσωπος των μετόχων).

Σημειώνεται, πάντως, ότι η Νομική Υπηρεσία του ΟΛΠ, έχει αναφέρει στη Διοίκηση ότι ο «Φιλικός διακανονισμός» δεν πρέπει να προχωρήσει διότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι «ήξεις αφήσεις», αλλά η κυβέρνηση επιθυμεί να «τελειώνει» με το θέμα. Αλλά και η διοίκηση του Γ. Ανωμερίτη -που έχει και άλλα ανοιχτά μέτωπα αυτό τον καιρό- δεν έφερε αντίρρηση!

Η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε τη Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10:00 με θέματα:

  1. Υποβολή προς έγκριση του Σχεδίου Συμφωνητικού Β΄ Τροποποίησης μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ για την κατασκευή του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ και την ανακαίνιση του Προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ με νέο εξοπλισμό, ύψους επένδυσης 230.000.000 Ευρώ.

Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν πρόσφατα (εκπρόσωπος Δήμου Πειραιά, ο Δήμαρχος κ. Ι. Μώραλης και ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, εκπρόσωπος των μετόχων).

Για ενημέρωση των κ.κ. μετόχων, πέραν των απαιτούμενων σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει σήμερα, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. (www.olp.gr):

(α) η Πρόσκληση Σύγκλισης της Γ.Σ.

(β) η Εισήγηση του Δ.Σ. προς τους μετόχους

(γ) η Πράξη 3377/2014 του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(δ) το κείμενο του ιδιωτικού Συμφωνητικού το οποίο καταρτίσθηκε μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Σ.Ε.Π. Α.Ε. το 2013 και υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και

(ε) Το κείμενο των εκπροσώπων των εργαζομένων, το οποίο καταρτίσθηκε στο Δ.Σ.

Απάντηση