Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ποιες οι προτάσεις του ΕΒΕΠ στο Επιχειρηματικό Φόρουμ

Χωρίς κατηγορία στις 21/06/2019

Ο Βασίλης Κορκίδης, συμμετείχε ως ομιλητής στο συνέδριο της “Ένωσης για τη Μεσόγειο” 

|> Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) και πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου (Trade, Retail & Franchise) της Ένωσης Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME), Βασίλης Κορκίδης, συμμετείχε, ως ομιλητής, στο επιχειρηματικό φόρουμ της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» (Union for the Mediterranean), του διακυβερνητικού οργανισμού, όπου συμμετέχουν το σύνολο των κρατών της Ε.Ε. αλλά και χώρες της Β. Αφρικής, της Δ. Ασίας και της Ν. Ευρώπης, το οποίο έγινε στις 18 Ιουνίου 2019 στο Κάϊρο.

Πάνω από 150 εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών συγκεντρώθηκαν στο Κάιρο για να συζητήσουν πώς να ενισχύσουν την πρόσβαση στην Αγορά και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρωμεσογειακή περιοχή. Το φόρουμ, το οποίο έρχεται, ως άμεση απάντηση στην εντολή που ανατέθηκε από τους υπουργούς Εμπορίου στη γραμματεία της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» το 2018, είναι το πρώτο γεγονός, αποκλειστικά αφιερωμένο στο Εμπόριο.

Η «Ένωση για τη Μεσόγειο» επανέλαβε τη στήριξή της στη «Συμφωνία του Αγκαντίρ», που αφορά στο ελεύθερο εμπόριο μεταξύ Ιορδανίας, Αιγύπτου, Τυνησίας και Μαρόκου και αποτελεί μέρος του ευρύτερου στόχου της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Μεσογείου, καθώς εντάσσεται στη διαδικασία της Βαρκελώνης, που άρχισε το 1995, για τη δημιουργία, έως το 2010, μιας πανευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ανοικτές συζητήσεις, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, με κύριο στόχο  τον εντοπισμό δράσεων που μπορούν να αποδώσουν πλήρως τα οφέλη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και εκείνων ενός πιο ανοικτού και ολοκληρωμένου συστήματος εμπορίου στην περιοχή, ενώ το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι πως, η περιοχή της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις λιγότερο οικονομικά ολοκληρωμένες περιφέρειες στον κόσμο, όσον αφορά στις ροές εμπορίου και επενδύσεων.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Κορκίδης, που συμμετείχε στην ενότητα «Η επιχειρηματική κοινότητα: ευκαιρίες, προκλήσεις και προσδοκίες» πρότεινε:

«Προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί ή να μειωθούν τα εμπόδια για το Ελεύθερο Εμπόριο αγαθών μεταξύ των μεσογειακών χωρών, πρέπει να “σκεφτούμε πρώτα Μεσογειακά”. Είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε έναν νέο εμπορικό όρο, όπως η “Μεσογειοποίηση”, όπως η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση, αλλά με πολύ περισσότερη γεωγραφική θέση στην τελική προστιθέμενη αξία; Οι εμπορικοί φραγμοί, συνήθως, περιλαμβάνουν τιμολόγια με επιβαρύνσεις, όπως δασμούς και προσαυξήσεις και μη τιμολόγια, όπως κανόνες αδειοδότησης και ποσοστώσεις. Θα προσθέσω το πιο ακραίο, που είναι οι έλεγχοι κεφαλαίου. Τα οφέλη της ελευθέρωσης του εμπορίου είναι η αύξηση του ανταγωνισμού, η δημιουργία κερδών, η επίτευξη χαμηλότερων τιμών, η μεταφορά και η χρήση νέας τεχνολογίας, η κατανομή των εγχώριων και πολυεθνικών μονοπωλίων, η παροχή μεγαλύτερης επιλογής στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Αλλά, σε όλες τις περιπτώσεις και τρόπους «το ελεύθερο εμπόριο είναι δίκαιο και αντίστροφα είναι πάντα δίκαιο το ελεύθερο εμπόριο”; Πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτό, προτού καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματά μας σε αυτό το σημαντικό φόρουμ.

Όσον αφορά στις Ευκαιρίες Ψηφιοποίησης και τις μελλοντικές δράσεις του UFM, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι, οι επιχειρήσεις είναι μια ετερογενής ομάδα. Στην ψηφιοποίηση υπάρχουν οι «πρωτοπόροι» που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και αυτοί που «ακολουθούν» και πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες. Οι εταιρείες της Ε.Ε. υποστηρίζουν μια ευέλικτη και ολιστική προσέγγιση, μεταξύ όλων των μέτρων και υπηρεσιών της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί ότι, όλη η νέα νομοθεσία σχεδιάζεται για ένα ψηφιακό περιβάλλον, που αφήνει περιθώρια για τολμηρούς πειραματισμούς με νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Θα πρέπει επίσης, να οικοδομήσει εμπιστοσύνη, μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τις ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Για να μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες ψηφιοποίησης, η UFM θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη μέλη της Ένωσης να αναπτύξουν περαιτέρω την υποδομή του δικτύου επικοινωνιών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, με στόχο την επίτευξη ευρυζωνικού δικτύου μεγάλης ταχύτητας. Τα κεφάλαια της Ε.Ε. πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προοπτική των επιχειρήσεων. Η UFM θα πρέπει να συμβουλευθεί τις οργανώσεις της Ε.Ε. για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την ψηφιακή Ευρώπη. Επιπλέον, η στήριξη της κατάρτισης θα πρέπει να χορηγείται τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στους εργαζομένους. Είναι πολύ σημαντικό, να επιμείνουμε στην εφαρμογή ενός ενιαίου φόρου και ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου εντός των χωρών μελών της Ε.Ε. και της UFM.

Στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τα έργα, από την επιστήμη και τη βιομηχανία, πρέπει να είναι αρκετά ευρεία, ώστε να είναι κατάλληλα για πιλοτικές εφαρμογές ΑΙ και θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των εταιρειών. Πρέπει να διασφαλιστεί η ευαισθητοποίηση και η παροχή αμερόληπτων πληροφοριών, σχετικά με λύσεις, προγράμματα υποστήριξης και φορείς παροχής τεχνολογίας.

Τέλος, η UFM θα πρέπει να προετοιμάσει το Κέντρο Ψηφιακών Γνώσεων ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την ψηφιοποίηση. Μπορεί να συντονίσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διοργάνωση συγκεκριμένων σεμιναρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων και εργαστηρίων, την ανάπτυξη εργαλειοθηκών και εκπαιδευτικού υλικού και τον σχεδιασμό εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Η UFM θα πρέπει να προστατεύει τα ζωτικής σημασίας ψηφιακά δίκτυα και τις υποδομές, ώστε να αποφεύγεται η οικονομική ζημία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: