Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ο Μαυρωτάς στην Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβ. της Ευρώπης

ΕU,ΕΛΛΑΔΑ στις 28/01/2018

Εκλέχτηκε πρόεδρος ομόφωνα

|> Ο βουλευτής του “Ποταμιού” και γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου Γιώργος Μαυρωτάς, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος της Υποεπιτροπής Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών και ΜΜΕ της Συνέλευσης, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του Α’ Μέρους της Συνόδου 2018.

Όπως σημειώνει και ο ίδιος ο κ. Μαυρωτάς, η συγκεκριμένη υποεπιτροπή εκτός από δράσεις ενημέρωσης και δικτύωσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των εκθέσεων που αφορούν στην εκπαίδευση, στην νεολαία και στον αθλητισμό, θέματα για τα οποία ενδιαφέρεται και δραστηριοποιείται ιδιαίτερα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Απάντηση