Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Γενικός γραμματέας του δ.σ. του “Climattica” ο Γιάννης Μώραλης

Χωρίς κατηγορία στις 16/01/2022

Ο Δήμος Πειραιά είναι ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο, που έχει  στόχο την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών 

|> Το καταστατικό του “Δικτυού Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή- Climattica”, στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι ιδρυτικό μέλος, υπέγραψε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Πρόκειται για ένα νέο, πολυσυμμετοχικό, πανελλαδικό Δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει ως στόχο την  αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ορίστηκε γενικός γραμματέας στο δ.σ. του Climattica, μετά από την 1η Συνέλευση του Δικτύου και η συμμετοχή  του Δήμου στο Δίκτυο Climattica θα δώσει κατευθύνσεις σε τέσσερις πυλώνες:

  1. Κλιματική αλλαγή
  2. Ενεργειακή μετάβαση
  3. Ψηφιακό και Τεχνολογικό μετασχηματισμό- 4η βιομηχανική επανάσταση
  4. Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων

Παράλληλα, θα συνεισφέρει εμπράκτως στην επίτευξη των στόχων του Δήμου για την αειφόρo και βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Σημειώνεται, ότι η ένταξη του Δήμου στο Climattica εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά, ενώ η διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου είναι η αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση των στόχων του Δικτύου.

Ο Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, σημείωσε:

«Το Δίκτυο “Climattica” στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι ιδρυτικό μέλος,  είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία περιβαλλοντικού σκοπού, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές από όλη την Ελλάδα, σε έναν κοινό στόχο: να εφαρμόσουν καλύτερες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια. Με δεδομένο ότι ως πόλεις καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά προκλήσεων που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή, στις επιπτώσεις της στις πόλεις και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, συντασσόμαστε σε έναν κοινό φορέα, προκειμένου να  υλοποιήσουμε ολοκληρωμένα και συντεταγμένα ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, την  εξοικονόμηση ενέργειας, την κυκλική οικονομία, την αειφόρo και βιώσιµη ανάπτυξη. Οι τοπικές αρχές και σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα  βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» και αναλαμβάνουν δράση, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, βελτιώνοντας την «ανθεκτικότητα» των Δήμων στην κλιματική αλλαγή».

Τι είναι το Δίκτυο Climattica

To Climattica που αποτελεί πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, είναι ένα Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών που θα λειτουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή, τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για έναν «φορέα-ομπρέλα», που αναλαμβάνει ενιαίες και ολοκληρωμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες και δράσεις και υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και σε δράσεις που υπάγονται στις ευρύτερες θεματικές της κυκλικής οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: