Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027

ΕU στις 14/03/2019

H ΕΕ χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία χρηματοδότησης για το περιβάλλον και για το κλίμα

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Η χρηματοδότηση θα εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, στη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μεγαλύτερη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή παραγωγή. Θα αποτελέσει ένα από τα εργαλεία που θα αξιοποιήσει η ΕΕ για να εκπληρώσει τους στόχους της σχετικά με το κλίμα και να προσπαθήσει να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Για να ανυψώσει το βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών και να επενδύσει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, η Επιτροπή Juncker καταβάλλει άνευ προηγουμένου προσπάθειες να διαφυλάξει το περιβάλλον και το κλίμα, αυξάνοντας ιδίως τη χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE και ενσωματώνοντας την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή σε όλα τα κύρια προγράμματα δαπανών της ΕΕ. Έτσι, θα βοηθήσει την Ευρώπη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και να ανταποκριθεί σε μερικές από τις ουσιαστικότερες προκλήσεις του αιώνα μας. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες υπόκειται στην επίσημη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, Καρμένου Βέλα δήλωσε: «Κάθε μέρα βλέπουμε εκατοντάδες νέες και νέους Ευρωπαίους να διαδηλώνουν για το μέλλον του πλανήτη μας με αίτημα να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο. Χάρη στην αύξηση της χρηματοδότησης είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε ουσιαστικότερα στις ανησυχίες τους, να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία και να μειώσουμε το αποτύπωμά μας στη φύση και τη βιοποικιλότητα».

Ο Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, πρόσθεσε: «Ένα ισχυρότερο πρόγραμμα LIFE θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση των επενδύσεων σε δράσεις για το κλίμα και σε βιώσιμες μορφές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Εξακολουθώντας να υποστηρίζει έργα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το πρόγραμμα LIFE θα συνεχίσει επίσης να βοηθά την ΕΕ να πετύχει τους στόχους της για το κλίμα και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών».

Για το πρόγραμμα LIFE, η Επιτροπή έχει προτείνει μια από τις μεγαλύτερες αναλογικά αυξήσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο μεταξύ 2021 και 2027. Ενισχύοντας τις προσδοκίες για τη χρηματοδότηση στον τομέα του κλίματος, η Επιτροπή πρότεινε επίσης το 25% τουλάχιστον των δαπανών της ΕΕ σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ να συνεισφέρει στην υλοποίηση των κλιματικών στόχων.

Πέρα από τα δικά του άμεσα επιτεύγματα, το πρόγραμμα LIFE θα δράσει καταλυτικά σε άλλα ταμεία.

Οι κύριες συνιστώσες του νέου προγράμματος LIFE (2021-2027) θα έχουν ως εξής:

  • Συνέχιση της στήριξης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και τη βελτίωση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής: στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση πολιτικών στόχων-οροσήμων σύμφωνα με το στρατηγικό μακρόπνοο όραμα της ΕΕ για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και ουδέτερη ως προς το κλίμα οικονομία έως το 2050. Δράσεις θα στηρίξουν την πλήρη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, την εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα, και τη τήρηση των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·
  • Αυξημένη προσοχή στη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας: ένα νέο ειδικό υποπρόγραμμα θα προσελκύσει επενδύσεις και θα στηρίξει τις δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως στους οικονομικούς τομείς και στις περιοχές της Ευρώπης που υστερούν ως προς τη μετάβαση αυτή·
  • Αυξημένη προσοχή στη φύση και τη βιοποικιλότητα:παραδοσιακή συνιστώσα του προγράμματος LIFE, τα νέα ειδικά «στρατηγικά έργα για τη φύση» για όλα τα κράτη μέλη θα στηρίξουν την ενσωμάτωση σκοπών σχετικών με πολιτικές για τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, για μια πιο συνεπή προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τομέων·
  • Απλή και ευέλικτη προσέγγιση: το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων τρόπων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι δημοσιονομικές πτυχές και οι σχετικές οριζόντιες διατάξεις του μελλοντικού προγράμματος LIFE υπόκεινται στη συνολική συμφωνία σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018.

Γενικές πληροφορίες

Το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα άρχισε το 1992 και αποτελεί μία από τις αιχμές της χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα. Έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 4.600 έργα στο σύνολο της ΕΕ και σε άλλες χώρες κινητοποιώντας σχεδόν 10 δισ. ευρώ και συνεισφέροντας πάνω από 4,3 δισ. ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δράση για το κλίμα. Το τρέχον πρόγραμμα LIFE, με προϋπολογισμό 3,4 δισ. ευρώ, ξεκίνησε το 2014 και θα διαρκέσει μέχρι το 2020.

Το LIFE έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή σημαντικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον, όπως οι οδηγίες για τους οικότοπους και για τα πτηνά. Η πρόταση για το νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 βασίζεται στα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος, καθώς και σε εκτίμηση επιπτώσεων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: