Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τι αλλάζει στις 120 δόσεις και πώς μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Χωρίς κατηγορία στις 30/07/2019

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης, αναλύει τον «μίνι» φορολογικό νόμο

|> Το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικές αλλαγές για τους 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και για περίπου 4 εκ. οφειλέτες του Δημοσίου οι οποίοι χρωστούν συνολικά 104 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το νέο νόμο για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, προκειμένου περισσότεροι οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς στη ρύθμιση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι έχουν χρέη 2.400 ευρώ και άνω μπορούν να τα εξοφλήσουν σε έως και 120 δόσεις.

Πολύ σημαντική παρέμβαση αποτελεί το γεγονός ότι σε όσους εντάσσονται και τηρούν τη ρύθμιση αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Το επιτόκιο που επιβαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5% στο 3%, τόσο για να μην υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση του οφειλέτη όσο και για λόγους ισότητας με τις οφειλές του Δημοσίου.

Παράλληλα, διευρύνεται η ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις, με την υπαγωγή σε αυτήν όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή μέχρι 1 εκατ. ευρώ, δηλαδή το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων σε ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά επιλέγονται.

Εφ’ όσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Αυτό αποτελεί κίνητρο για να αποπληρωθούν οι οφειλές σε όσο γίνεται λιγότερες δόσεις. Στους οφειλέτες οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος θεσμικού πλαισίου, ενώ στη ρύθμιση εισάγονται οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 εφόσον η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ήταν μέχρι 31.12.2018.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση, θα είναι και η τελευταία, γι’ αυτό και καλούνται τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις να την αξιοποιήσουν. Σημειώνεται ότι τελευταία προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η 30η Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες. Το μίνι φορολογικό προβλέπει, μεταξύ άλλων, «κούρεμα» στις προσαυξήσεις και στους τόκους κατά 75% έως και 95% για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, αλλά και επιπλέον όφελος που ισούται με την ισόποση απαλλαγή από τις προσαυξήσεις για τους οφειλέτες που θα πληρώσουν μεγάλη προκαταβολή κατά την ένταξη στη ρύθμιση. Συγκεκριμένα, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ως εξής:

•100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ
•95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις
•85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις
•80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις
•75%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις
•45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις
•30%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις
•20% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις
•15% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 73 έως 96 μηνιαίες δόσεις
•10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 μηνιαίες δόσεις.

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα έρθει φέτος μειωμένος από 10% έως 30% για περίπου 6,4 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών επωφελούνται 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι περισσότεροι από τις διατάξεις που είχαν ήδη ψηφιστεί. Το ύψος των πρόσθετων ελαφρύνσεων σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανέρχεται σε 205 εκατομμύρια ευρώ.

Το νομοσχέδιο περιέχει και βελτιώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στην Εφορία πολιτών και επιχειρήσεων. Οι διατάξεις που βελτιώνουν σημαντικά τις μειώσεις για τον ΕΝΦΙΑ, έχουν άμεση εφαρμογή, καθώς τα εκκαθαριστικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα εκδοθούν έως τις 16 Σεπτεμβρίου θα περιλαμβάνουν τις μειώσεις που προβλέπονται στο νέο νόμο. Μάλιστα, η 1η δόση του νέου μειωμένου ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και η 5η και τελευταία έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020.

Μεσοσταθμικά η μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2019 θα είναι 22% και θα κοστίσει στον κρατικό προϋπολογισμό επιπλέον 205 εκατ. ευρώ από αυτά που είχαν προβλεφθεί από τις παρεμβάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και συνολικά 465 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες μειώσεις σε σχέση με ό,τι ίσχυε θα απολαύσουν 1.768.245 ιδιοκτήτες ακινήτων. Από αυτούς, 473.740 φορολογούμενοι που δεν είχαν κάποια ωφέλεια με την προηγούμενη ρύθμιση θα ωφεληθούν με αυτή τη ρύθμιση, ενώ οι υπόλοιποι 1.294.505 φορολογούμενοι θα έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια σε σχέση με ό,τι ίσχυε. Αναλυτικά το φορολογικό νομοσχέδιο που είναι το πρώτο που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών περιλαμβάνει τα εξής:

•Δεν εξαιρείται κανείς από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά δεν είναι οριζόντια.
•Για τις μικρές ιδιοκτησίες μέχρι 60.000 ευρώ η μείωση είναι 30%.
•Για αξία περιουσίας από 60.000 έως 70.000 ευρώ η μείωση είναι σε 27%.
•Για αξία περιουσίας από 70.000 έως 80.000 ευρώ η μείωση είναι στο 25%.
•Για αξία περιουσίας από 80.000 έως 1.000.000 ευρώ η μείωση είναι 20%.
•Για πολύ μεγάλες ιδιοκτησίας αντικειμενικής αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι 10%. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μόλις 14.841 φορολογούμενοι-ιδιοκτήτες ακινήτων τα εκκαθαριστικά των οποίων μειώνονται κατά 22 εκατ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 1.482 ευρώ. Η μείωση αυτή ανέρχεται στο 4,7% της συνολικής ελάφρυνσης από τις παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ.

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζονται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού όπως τα αγροτεμάχια, και οι αγροί. Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα και με ακίνητη περιουσία που δεν υπερβαίνει σε επιφάνεια τα 150 τ.μ. και σε αξία τα 200.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.

Αυτό προβλέπει απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία εκδόθηκε προκειμένου να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία που ίσχυσε και πέρυσι για λόγους κοινωνικής πολιτικής. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, πλήρη απαλλαγή από τον φόρο ακινήτων δικαιούνται οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι για να χορηγηθεί έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει:

«Παρά το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο φοροελαφρύνσεων, οι Έλληνες φορολογούμενοι καλούμαστε να καταβάλουμε από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 συνολικά 7,5 δισ. ευρώ για εισόδημα, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, ρυθμίσεις χρεών και όχι μόνο για όσους από εμάς συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την ετήσια έρευνα του ΚΕΦΙΜ υπολογίζεται ότι για να τη πληρωμή των 78 δις ευρώ φόρων και εισφορών του 2019 θα πρέπει να εργαζόμαστε 180 ημέρες το χρόνο αποκλειστικά για το κράτος. Αναλυτικότερα, οι Έλληνες δουλεύουμε 73 ημέρες για 31,4 δις ευρώ έμμεσους φόρους, 46 ημέρες για 19,7 δις ευρώ άμεσους φόρους και 61 ημέρες για 26,4 δις ευρώ κοινωνικές εισφορές. Ο εξάμηνος «Γολγοθάς» των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών ξεκίνησε λοιπόν και φέτος εν μέσω θέρους, χωρίς διακοπές, αφού δουλεύουμε τον μισό χρόνο για να πληρώνουμε φόρους τον άλλο μισό. Κατά τα άλλα, Ζήτω η ημέρα φορολογικής ελευθερίας»

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: