Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πέντε πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το ΕΤΕΑΝ για την στήριξη των ΜμΕ

Χωρίς κατηγορία στις 04/12/2015

Ποιές είναι

Σε 5 νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΕΤΕΑΝ για τη στήριξη των ΜμΕ αναφέρθηκε στην εισήγησή του στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όχημα για την επιστροφή της Ευρώπης στην ανάπτυξη» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Κώστας Γαλιάτσος. Οι πρωτοβουλίες αυτές, είναι:

  1. Δημιουργία νέων Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής που θα είναι προσανατολισμένα στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (καινοτομία, εξαγωγικός προσανατολισμός) και δεν θα αποτελούν οριζόντιες δράσεις, οι οποίες δεν αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο.
  2. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου για κεφαλαιακή (και όχι μόνο δανειακή) στήριξη ΜμΕ.
  3. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης ΜμΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
  4. Ανάπτυξη μέσω του ΤΑΝΕΟ του θεσμού των ΑΚΕΣ (venture capital).
  5. Ίδρυση μη τραπεζικού ιδρύματος παροχής μικροπιστώσεων.

Απάντηση