Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πέρασαν τα stress test οι ελληνικές τράπεζες

Χωρίς κατηγορία στις 27/10/2014

Πέρασαν επιτυχώς τη δοκιμασία των stress tests οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του εγχώριου κλάδου. H Αlpha Bank μάλιστα υπερέβη τα ελάχιστα όρια 5,5% και 8% του δείκτη CET 1, ακόμη και με στατικό ισολογισμό ενώ παρουσιάζει πλεόνασμα κεφαλαίων τόσο στο δυσμενές όσο και στο βασικό σενάριο, μεταξύ 1,3 δισ. ευρώ και 3,1 δισ. ευρώ.

Με πλεόνασμα 340 εκ. ευρώ, έχοντας όπως και η Alpha Bank, αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές, πέρασε τα stress tests η Τράπεζα Πειραιώς, με το συνυπολογισμό της αύξησης κεφαλαίου, χωρίς όμως να συνεκτιμηθεί ο αναβαλλόμενος φόρος, ο οποίος αυξάνει περαιτέρω τους δείκτες, στο 11,8% υπό το βασικό σενάριο και στο 7,7% υπό το δυσμενές, στον στατικό υπολογισμό.

Μικρό κεφαλαιακό έλλειμμα 930 εκ. ευρώ εμφανίζει η Εθνική με το στατικό ισολογισμό. Το έλλειμμα αυτό περιορίζεται σε 273 εκ. ευρώ με τον δυναμικό ισολογισμό, ποσό που η τράπεζα καλύπτει εύκολα με την πώληση ποσοστού στην Finansbank.

Στο ποσό των 1,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το αρχικό έλλειμμα της Eurobank με το στατικό ισολογισμό ενώ οι κινήσεις αναδιάρθρωσης, το περιορίζουν μόλις σε 70,66 εκ. ευρώ.

Απάντηση