Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 29/9: “Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία”

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 29/09/2022

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας με μηνύματα σχετικά με κίνητρο να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός μπορούν να υποστηρίξουν τη ναυτιλία

|> Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας η σημερινή με κεντρικό θέμα ‘’Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία’’ και εν όψει του εορτασμού της, απέστειλαν μηνύματα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης και ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Kitack Lim.

Γιάννης Πλακιωτάκης

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αφιερώνεται στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας. Ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1978 από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), με στόχο την υπενθύμιση της σημασίας του έργου του Οργανισμού στην αναβάθμιση της ναυτιλίας, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (safety) και ασφάλειας στη θάλασσα (security), της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία.

Κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για φέτος είναι οι «Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία». Ο δρόμος της παγκόσμιας βιωσιμότητας και ανάπτυξης περνάει μέσα από τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυτιλία. Μια ναυτιλία ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον.

Μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές μας και το περιβάλλον συγκαταλέγονται η κλιματική αλλαγή, τα θαλάσσια απορρίμματα και η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η φετινή θεματική ενότητα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, εξαίρει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της τεχνολογικής συνεργασίας και της ανάδειξης ολοκληρωμένων λύσεων, προς όφελος όλων.

Οι «Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία» δεν αποτελούν απλώς μία θεματική ενότητα, αλλά υποστηρίζουν ενεργά την υλοποίηση της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, θέτουν τις βάσεις για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη ναυτιλία και την πορεία της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, ενώ αναδεικνύουν παράλληλα την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό που κατατείνουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα πλοίων και λιμένων.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν μία ισότιμη μετάβαση σε μία παγκόσμια ναυτιλία απαλλαγμένη από τον άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη της ναυτιλίας να υποστηρίξει την παγκόσμια βιωσιμότητα είναι πλέον ξεκάθαρη. Με την ευρεία διαθεσιμότητα και χρήση ασφαλών, ενεργειακά αποδοτικών και αξιόπιστων ναυτιλιακών τεχνολογιών, θα συμβάλλουμε πραγματικά στην επίτευξη μίας οικονομικά αποδοτικής, κοινωνικά δίκαιης και βιώσιμης ναυτιλιακής ανάπτυξης.

Κλειδί στην επιτυχή μετάβαση σε μία πιο πράσινη ναυτιλία αποτελεί η χρήση καινοτομιών μέσω και της συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τη βιομηχανία, στο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αναδειχθούν νέες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στο ναυτιλιακό τομέα και να ενισχυθούν περαιτέρω νέες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο οι τεχνολογικές λύσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση ή υποβάθμιση της ασφάλειας, ούτε βέβαια και των θέσεων εργασίας των ναυτικών. Αντιθέτως, οι τεχνολογίες που θα κατατείνουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ναυτιλίας και των θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου να αναδείξουν περαιτέρω το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πιστεύουμε ότι η διαρκής αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης είναι προαπαιτούμενο προκειμένου το ανεκτίμητο στελεχιακό δυναμικό της ναυτιλίας μας να υπηρετεί με ασφάλεια τις νέες τεχνολογίες και να έχει άμεση πρόσβαση στην απασχόληση.

Η χώρα μας διατηρεί ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τα ζητήματα της πράσινης ναυτιλίας, καθώς καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ότι αυτή είναι η μόνη βιώσιμη εναλλακτική λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια τόσο ο κλάδος όσο και ο πλανήτης μας.

Η θεματική ενότητα του τρέχοντος έτους «Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία» μας παρέχει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να οραματιστούμε το μέλλον της ελληνικής και της παγκόσμιας ναυτιλίας. Με τις σκέψεις αυτές, σας καλώ να γιορτάσουμε τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας και να συνεχίσουμε να προάγουμε το διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων για ένα πιο πράσινο, ισότιμο και βιώσιμο μέλλον για τη ναυτιλία, αφήνοντας μία ουσιαστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Kitack Lim

Μεταξύ των πλέον απαιτητικών ναυτιλιακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων παγκοσμίως, συγκαταλέγονται η κλιματική αλλαγή, τα θαλάσσια απορρίμματα και η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ως εκ τούτου, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για το 2022 έχει επιλεγεί για να τονίσει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται με στόχο την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Το θέμα που επελέγη για το 2022 είναι «Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία», το οποίο παρέχει την ευκαιρία για την προώθηση καινοτομιών, της έρευνας και ανάπτυξης, της τεχνολογικής συνεργασίας και της ανάδειξης λύσεων για την απανθρακοποίηση και για μία πιο φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία. Η φιλοδοξία αυτή θα ωφελήσει τους πάντες, καθόσον κανένας δεν θα παραβλεφθεί.

Δεν πρόκειται απλά για μία θεματική ενότητα, καθόσον σηματοδοτεί τη διαδρομή για την εφαρμογή της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), και ειδικά τον SDG 13 για το κλίμα, τον SDG 14 περί βιώσιμης χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων, και τον SDG 9 περί βιομηχανίας, καινοτομίας και υποδομής.

Πάνω απ’ όλα ωστόσο, πρόκειται για την ανάπτυξη συνεργιών και ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων αντικατοπτρίζοντας και τον SDG 17, ο οποίος τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και της ορθής υλοποίησης για την επίτευξη όλων των στόχων.

Η θεματική ενότητα «Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία» ανοίγει μία ευρύτερη συζήτηση για την πορεία της ναυτιλίας και για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες δύνανται να αξιοποιηθούν προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Επίσης προσφέρει κίνητρο για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός μπορούν να υποστηρίξουν τη ναυτιλία.

Ωστόσο οι τεχνολογικές λύσεις για μία πιο καθαρή, ασφαλή και βιώσιμη ναυτιλία πρέπει να ωφελούν και τους ανθρώπους. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τον αντίκτυπο στους ναυτικούς, το λοιπό ναυτιλιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης και της ανάγκης για εκπαίδευσή τους.

Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για το 2022, το οποίο συμπίπτει με τον πρώτο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στη Ναυτιλία στις 18 Μαΐου και σηματοδοτεί αυτό το κοινό ορόσημο.

Ο Δ.Ν.Ο θα δημιουργήσει ευκαιρίες για συζήτηση ως προς το ρόλο των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο ναυτιλιακό τομέα.

Αυτό θα υποστηρίξει την δίκαιη και ισότιμη μετάβαση στην απανθρακοποίηση της παγκόσμιας ναυτιλίας απαλλαγμένη από εκπομπές άνθρακα, καθώς και τον βασικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι γυναίκες στο να ηγηθούν αυτών των αλλαγών, κυρίως στην παραγωγή και χρήση ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τεχνολογιών επί του πλοίου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, ο Δ.Ν.Ο θα δώσει επίσης έμφαση σε λύσεις πράσινης ναυτιλίας για όλο το ναυτιλιακό κλάδο και θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, ο Δ.Ν.Ο θα προάγει το διάλογο για την καινοτομία και τις τεχνολογικές ανάγκες για μία πιο πράσινη ναυτιλία, ανταλλάσσοντας γνώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό, ο ΔΝΟ θα παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται υπό δοκιμή και οι οποίες καθοδηγούνται από τα Κέντρα Ναυτιλιακής Τεχνολογίας και Συνεργασίας τα οποία έχει θεσμοθετήσει ο Δ.Ν.Ο., καθώς και από το πρόγραμμα απανθρακοποίησης της ναυτιλίας “GreenVoyage2050” και το πρόγραμμα BlueSolutions.

Τα ανωτέρω θα αναδείξουν νέες τεχνολογίες που θα υποστηρίζουν και την πρωτοβουλία NextGen για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η οποία αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των υφιστάμενων προγραμμάτων του Δ.Ν.Ο., των Κέντρων Ναυτιλιακής Τεχνολογίας και Συνεργασίας και των διαφόρων Κέντρων Έρευνας και Ανάπτυξης, με σκοπό να προάγουν την ανταλλαγή γνώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπρόσθετα, θα οργανώσουμε ένα ακόμα Παγκόσμιο Φόρουμ το οποίο θα αφορά την τεχνολογία και την εφαρμογή της στο ναυτιλιακό τομέα, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών Κρατών.

Περαιτέρω, θα διοργανώσουμε το δεύτερο Συμπόσιο του Δ.Ν.Ο. με αντικείμενο τα εναλλακτικά καύσιμα, χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο θα εστιάσει αφενός, στις ευκαιρίες για παραγωγή ανανεώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, και αφετέρου, στις πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας για την υποστήριξη των εν λόγω κρατών κατά τη μετάβασή τους προς την απανθρακοποίηση.

Ένα ακόμη παγκόσμιο πρόγραμμα θα παρουσιάσει λύσεις για τη διαχείριση των βιολογικών εναποθέσεων (biofouling) με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη μείωση των εκπομπών, ενώ μία επιπλέον πρωτοβουλία θα αναλάβει την επίλυση του προβλήματος των θαλάσσιων ρύπων από πλαστικά.

Όλα τα προαναφερθέντα προγράμματα τονίζουν την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών του ναυτιλιακού τομέα προκειμένου να βρεθούν λύσεις και γνωρίζω πολύ καλά ότι μπορούμε όλοι να τις πραγματοποιήσουμε.

Κατά τη διάρκεια του έτους θα σας καλέσουμε όλους να συζητήσουμε, να παρουσιάσουμε και να επισημάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το μέλλον της ναυτιλίας και θα παρέχουμε πληροφορίες για το πώς θα διαμοιραστούν εν ευθέτω χρόνω οι τεχνολογικές εμπειρίες.

Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που προσφέρει το θέμα του τρέχοντος έτους «Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία» στην παγκόσμια συζήτηση για το μέλλον του πλανήτη, και ανυπομονώ να ακούσω και τις δικές σας ιδέες επί του θέματος.

Σας καλώ να συνεχίσουμε και να προάγουμε τη συζήτηση για ένα πιο πράσινο, ισότιμο και βιώσιμο μέλλον για τη ναυτιλία.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: