Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Άμεση η επέμβαση της εταιρίας τεχνικής προστασίας για το “Παναγία Τήνου”

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 29/04/2016

Για ενδεχόμενο ρύπανσης

Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε., ως ανάδοχος των υπηρεσιών Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος για τον καθαρισμό των θαλάσσιων και παράκτιων χώρων αρμοδιότητας της Ο.Λ.Π. Α.Ε., από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές διέθεσε εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό και για την αποφυγή και περιορισμό ενδεχόμενη ρύπανσης από το μισοβυθισμένο πλοίο «Παναγιά Τήνου» στην προβλήτα Ε4 του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε άμεσα ανέπτυξε πλωτό φράγμα πέριξ του πλοίου  «Παναγιά Τήνου» για την αποφυγή ρύπανσης της θαλάσσιας επιφάνειας από πετρελαιοειδή και λοιπές ρυπογόνες ουσίες  με ταχύπλοα σκάφη, ενώ διαθέτει σε ετοιμότητα στην περιοχή προσωπικό  και ένα ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος τύπου ΑΚΤΕΑ το οποίο σε περίπτωση διαρροής πετρελαιοειδών μπορεί να τα συλλέξει από την επιφάνεια της θάλασσας διαχωρίζοντας από τα λοιπά στερεά επιπλέοντα υλικά.

Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας στην αντιμετώπιση Θαλασσίων ρυπάνσεων και της υπευθυνότητας του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της, αναλαμβάνει πάντα άμεσα και υπεύθυνα κάθε περιστατικό προσφέροντας τις υπηρεσίες της με απόλυτη συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

 

Απάντηση