Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Παράταση από ΕΤΕΑΝ λόγω κατακόρυφης αύξησης του ρυθμού έγκρισης αιτήσεων

Έως τον Οκτώβριο 

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Δράσεων Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του ΕΤΕΑΝ, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016. Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπ΄όψιν την ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων και συμβάσεων που παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο για τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Η παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων, συνεπάγεται την αντίστοιχη παράταση της παραλαβής των αιτήσεων από τις τράπεζες που έληξε στις 15 Ιουλίου, για περίπου ένα τρίμηνο.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι λόγω της εκστρατείας ενημέρωσης που ξεκίνησε το ΕΤΕΑΝ από το Μάϊο με τη συμπαράσταση των εκπροσώπων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), των τραπεζών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο ρυθμός έγκρισης αιτήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα.

Ενδεικτικά, ενώ το πρώτο τετράμηνο του έτους εγκρίθηκαν δάνεια συνολικής αξίας 16,4 εκατ. ευρώ, από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου, η συνολική αξία των εγκρίσεων ανήλθαν σε 71,3 εκατ. ευρώ (Μάϊος 13,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 21,2 εκατ. ευρώ, 1-15 Ιουλίου 36,3 εκατ. ευρώ).

  • Κατά το ΕΤΕΑΝ, τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν σε δύο συμπεράσματα:
    Η εκστρατεία ενημέρωσης στέφθηκε με επιτυχία.
  • Τα εναπομένοντα αδιάθετα κεφάλαια (περίπου 50-60 εκατ. ευρώ) είναι ρεαλιστικό να απορροφηθούν μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων, προς όφελος των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Απάντηση