Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Περίπου €100 εκ. από την Interamerican, μέσα σε 5 μήνες, σε ασφαλισμένους

Χωρίς κατηγορία στις 23/06/2015

Στα 94,97 εκατ. ευρώ έφθασαν οι καταβολές της Interamerican σε ασφαλισμένους της και τρίτους δικαιούχους κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015, σε σύνολο 124.475 περιπτώσεων. Η εταιρεία έχει απλοποιήσει και τυποποιήσει εντυπωσιακά τις διαδικασίες πληρωμής των υποχρεώσεών της, κυρίως χάρη στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη χρήση εργαλείων αυτοματικής διαχείρισης ζημιών.

Ανά τομέα δραστηριότητας, έως και τον Μάιο η εταιρεία στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής κατέβαλε 33,86 εκατ. ευρώ σε 10.070 περιπτώσεις πληρώνοντας, μεταξύ άλλων, για 4.074 λήξεις συμβολαίων και 197 θανάτους, καθώς και για μόνιμες και πρόσκαιρες ανικανότητες και εξαγορές. Στον τομέα της υγείας, το συνολικό ποσόν έφθασε στα 22,45 εκατ. σε 65.535 περιπτώσεις. Τα συμβόλαια Medisystem είχαν αποζημιώσεις 15,04 εκατ. (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικά, νοσηλείες), ενώ για νοσοκομειακά και επιδοματικά προγράμματα καταβλήθηκαν 7,41 εκατ. ευρώ. Στις ιδιόκτητες υποδομές της εταιρείας –το πολυϊατρείο Medifirst και την Αθηναϊκή Mediclinic– καταγράφηκαν για κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις, κατά το πεντάμηνο, 23.196 επισκέψεις.

Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων η Interamerican πλήρωσε 28,82 εκατ. σε 24.362 περιστατικά αποζημιώσεων για κατοικίες – επιχειρήσεις, ζημιές αυτοκινήτων, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κάλυψη με νομική προστασία. Στις ομαδικές ασφαλίσεις για συμβόλαια ζωής και ζημιών, Medisystem και συνταξιοδοτικά, οι καταβολές έφθασαν στα 9,84 εκατ. σε 24.508 περιπτώσεις.

Η ποιότητα διαχείρισης της σχέσης της εταιρείας με τους πελάτες της και η αποζημιωτική συνέπεια αντικατοπτρίζεται στην έρευνα ικανοποίησης πελατών, που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ικανοποίηση δηλώνει το 87% των πελατών έναντι μέσου όρου της ασφαλιστικής αγοράς 73%. Αναλόγως υψηλή είναι η ικανοποίηση πελατών που έκαναν χρήση ειδικότερα στην υγεία (87%) και στο αυτοκίνητο (88%). Όσον αφορά στις υπηρεσίες ασφαλιστικής–συμβουλευτικής υποστήριξης από τους συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας (δικτύου agency), η ικανοποίηση των ασφαλισμένων ανέρχεται στο 93%.

Απάντηση