Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μια αίσια πρόβλεψη, παρά η τύχη της ‘γραμμής Μαζινό’

Υγεια στις 18/10/2020

Περιμένοντας τις εξελίξεις του χειμώνα, με προσμονή μιας αληθινής διαπίστωσης

Αλέξανδρος Αρδαβάνης* |> Όσο περισσότερο ένας επιδημικός παράγων πιέζει κρίσιμες δομές της κοινωνίας και της οικονομίας -υγειονομικές και οικονομικές- τόσο αναδύονται τα αδύνατα σημεία του και, παραδόξως, “ελαττώνεται η μεταδοτικότητά του” – τα εισαγωγικά έστωσαν εύγλωττα για όσους δεν κοιτούν αλλά βλέπουν, δεν ακούν αλλά αφουγκράζονται, δεν σκέπτονται αλλά στοχάζονται.

Το σημαντικότερο, ίσως, ότι αποκαλύπτονται τα αδύνατα σημεία και τα λάθη στον σχεδιασμό της θωράκισης της Δημόσιας Υγείας – με πρώτες, και ίσως χείριστες, τις υπερβολές.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Περιμένοντας τις εξελίξεις του χειμώνα, προσμένω τη διαπίστωση του πλατώ – αληθινή και όχι σκοπιμότητας. Επειδή η σιγμοειδής καμπύλη κάθε βιολογικού φαινομένου συνδιαμορφώνεται -και- από τη συρροή ανθρωπίνων δράσεων και αβελτηριών.

Η “κατάφρακτη γραμμή Μαζινό” των Γάλλων και η απλή υπερκέρασή της από τους Γερμανούς στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ας υπομνησθεί ως ένα παράδειγμα – από τα πολλά που ποτέ δεν δίδαξαν κανέναν.

(*Ο λογοτέχνης κ. Αλ. Αρδαβάνης, είναι δρ. ιατρός ογκολόγος – διευθυντής στο νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”

Απάντηση