Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Περισσότερα κονδύλια για την απασχόληση και τη νεολαία για το 2017 ζητά το ΕΚ

ΕU στις 26/10/2016

Με σημερινό ψήφισμα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ζήτησε με ψήφισμά του σήμερα Τετάρτη 26/10 περισσότερα κονδύλια για την παροχή βοήθειας στους νέους ανθρώπους που αναζητούν εργασία, για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και για την παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες με σκοπό την άμβλυνση της μεταναστευτικής κρίσης.

Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν αντίθετοι στις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο στο σχέδιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2017. Αναμένουν ότι κάποια από τα πρόσθετα κονδύλια θα προκύψουν από τις νέες πιστώσεις που θα δημιουργηθούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Οι ευρωβουλευτές έχουν θέσει το συνολικό όριο πιστώσεων για το 2017 στα 160,7 δισ. ευρώ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (πρόσθεσαν 4,1 δισ. ευρώ στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού) και 136,7 δισ. ευρώ για τις πληρωμές (πρόσθεσαν 2,5 δισ. ευρώ).

«Η ΕΕ αντιμετωπίζει έναν πρωτοφανή αριθμό διαφόρων προκλήσεων. Αν θέλουμε πραγματικά να τις διαχειριστούμε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την επαρκή χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.  Όταν διαπραγματευτήκαμε το 2013 το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 υπήρχαν πολύ λιγότεροι πρόσφυγες που έφταναν στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Τώρα ο αριθμός τους ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Χρειαζόμαστε μια συνολική αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ξεπερασμένο», δήλωσε ο επικεφαλής εισηγητής, Jens Geier (Σοσιαλιστές, Γερμανία).

«Θα πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των επικείμενων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό για το 2017. Τα ποσοστά της ανεργίας των νέων εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά στην Ευρώπη. Ζητάμε επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η οποία θα καταστεί δυνατή μέσω της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κρατήσει το 20% των αμοιβών των πρώην Επιτρόπων ως αποθεματικό έως ότου η Επιτροπή εφαρμόσει έναν αυστηρότερο κώδικα δεοντολογίας για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων. Χτυπήσαμε τους πρώην Επιτρόπους εκεί που πονάνε, στο πορτοφόλι τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι κρατώντας τα χρήματα αυτά ως αποθεματικό ωθούμε την Επιτροπή να ενεργήσει, υπό το φως και των πρόσφατων αποκαλύψεων για τους πρώην Επιτρόπους, προκειμένου να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης», δήλωσε ο δεύτερος εισηγητής του ΕΚ, Indrek Tarand (Πράσινοι, Εσθονία).

Το ψήφισμα σχετικά με τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017 εγκρίθηκε με 446 ψήφους υπέρ, 184 κατά και 60 αποχές.

Νεολαία, ανάπτυξη και απασχόληση

Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν 1,5 δισ. ευρώ στις πιστώσεις για τις αναλήψεις υποχρεώσεων για την πρωτοβουλία που αφορά την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative) προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι που αναζητούν μια θέση εργασίας.

Αποφάσισαν επίσης την πλήρη επαναφορά του αρχικού προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί για το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), ο οποίος χρηματοδοτεί έργα υποδομής, καθώς και το πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο στηρίζει ερευνητικά έργα. Και στα δύο αυτά προγράμματα έγιναν περικοπές προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να χρηματοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Οι αντίστοιχες πρόσθετες δεσμεύσεις ανέρχονται στα 1,24 δισ. ευρώ συγκριτικά με το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα πρέπει να προέλθουν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, δηλαδή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ).

Πρόσφυγες και μεταναστευτική κρίση

Η χρηματοδότηση της συμφωνίας με την Τουρκία για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και άλλων «ad-hoc» κονδυλίων δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της υφιστάμενης εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής της, τονίζει το ΕΚ, ενώ «αμφισβητεί σοβαρά» το κατά πόσο τα κονδύλια που προορίζονται για έργα σε τρίτες χώρες είναι επαρκή, λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα μεταναστευτική και προσφυγική κρίση.

Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές ακυρώνουν όλες τις περικοπές του Συμβουλίου σε αυτόν τον τομέα (τομέας 4, «Η Ευρώπη στον κόσμο»), και επαναφέρουν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας για τη Μεσόγειο και για την ανθρωπιστική βοήθεια στα επίπεδα του 2016.

Γεωργία

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν αυξήσεις στις πιστώσεις για το γεωργικό τομέα, ύψους 600 εκατ. ευρώ πάνω από το ποσό που προβλέπεται στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και οι επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο.

Πολιτισμός

Το ΕΚ ζητά την ενίσχυση των κονδυλίων για τον πολιτισμό, την επικοινωνία και την ιθαγένεια αυξάνοντας για παράδειγμα τη χρηματοδότηση του προγράμματος MEDIA κατά 10,882 εκατ. ευρώ και των δράσεων για τα πολυμέσα κατά 13 εκατ. ευρώ.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή ψηφοφορία στην ολομέλεια δίνει το έναυσμα για την έναρξη των συνομιλιών συνδιαλλαγής (conciliation procedure) με το Συμβούλιο, διάρκειας τριών εβδομάδων (έως και τις 17 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους), με στόχο την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο οργάνων για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το συμφωνηθέν σχέδιο προϋπολογισμού θα πρέπει να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και να υπογραφεί από τον Πρόεδρό του τον Δεκέμβριο.

Εάν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2017 μέχρι το τέλος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να υποβάλει ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού.

Απάντηση