Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δεν θεωρείται πιθανή η χορήγηση νέων αδειών ταξί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 29/01/2019

Περιφέρεια Αττικής: Πρόσκληση για αιτήσεις νέων αδειών ή μετατροπή σε άλλο τύπο

|> Η Περιφέρεια Αττικής, προχώρησε στη δημοσίευση πρόσκλησης της περιφερειάρχη με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του ν. 4070/12 απόφαση της περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία μεταξύ άλλων θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν καθώς και ο επιμερισμός του αριθμού αυτού για κάθε έδρα ως προς τις άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί, τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ, θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους και συγκεκριμένα μέχρι την 31η Μαΐου 2019.

Όπως επίσης ανακοινώθηκε, η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να ενημερώσει όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία απόκτησης νέας άδειας ΕΔΧ ότι από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αδειών ανά έδρα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία του μαθηματικού τύπου Α= [(Π+Πν)/1000]* Σi, που προβλέπεται στο άρθρο 85 του ν. 4070/12 και τον αριθμό των σήμερα υφιστάμενων αδειών ανά έδρα δεν θεωρείται πιθανή η χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την ενιαία έδρα της ηπειρωτικής περιοχής της Περιφέρειας Αττικής ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός (Α) οχημάτων ΕΔΧ που προέκυψε  από τον μαθηματικό τύπο κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο του 2017 ήταν 11.324 και ο αριθμός των τότε κυκλοφορούντων ήταν 13.661.

Πιθανολογείται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία ότι και στην παρούσα διαδικασία τα αριθμητικά δεδομένα θα κινηθούν σε ανάλογα επίπεδα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: