Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ποιά θέματα θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Χωρίς κατηγορία στις 17/01/2017

Αριθμούν 69

Σε 69 θέματα καλούνται αύριο για να πάρουν αποφάσεις ταα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά. στην πρόσκλησή του, προς τουςε δημοτικούς συμβούλους και τους προέδτους των δημοτικών κοινοτήτων, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Δαβάκης, αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης, που είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός Λιμένα Περιοχής ΟΛΠ Α.Ε. για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου Νικήτα, που βρίσκεται μεταξύ των οδών Δημητρίου Γούναρη και Εθνικής Αντιστάσεως, στο Δήμο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 4ο: «Μετονομασία της Πλατείας ‘’Θυμάτων του αεροσκάφους C – 130’’ σε Πλατεία ‘‘Ηρώων Αεροπόρων & Πεσόντων C – 130’’»

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη οριστικής απόφασης για τη μετονομασία της οδού Κενταύρου σε οδό Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου (σχετική προηγ. απόφ. Δ.Σ. 468/18-7-14)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθιέρωση της οδού Ηρακλέους σε οδό προτεραιότητας έναντι της οδού Ηρακλείου»

ΘΕΜΑ 7ο : «Ορισμός “πράσινων σημείων” εντός των ορίων των Α’, Β’, Γ’, Δ’ & Ε’ Δημοτικών Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ 8ο : «Μετατόπιση-χωροθέτηση ή μη του περιπτέρου της κας Βούλγαρη Παναγιώτας στην Ακτή Θεμιστοκλέους και Νικολάου Χατζάρα».

ΘΕΜΑ 9ο : «Μετατόπιση-χωροθέτηση του περιπτέρου της κας ΓΚΙΡΤΖΙΔΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ, από την οδό Ειρήνης αρ. 4, σε νέα θέση επί της οδού Ειρήνης αρ. 1 στο Νέο Φάληρο, στη Γ’ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 10ο : «Μετατόπιση-χωροθέτηση του περιπτέρου της κας ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ από την οδό Χαριλάου Τρικούπη αρ. 3-5 στην οδό Ακτή Θεμιστοκλέους αρ. 76 (όπισθεν Νοσοκομείου Μεταξά)».

ΘΕΜΑ 11ο «Μετατόπιση-χωροθέτηση του περιπτέρου της κας Τριανταφύλλου Ιωάννας, από την οδό Επονιτών (έναντι Στατιστικής Υπηρεσίας) επί της οδού Θήρας αρ. 13».

ΘΕΜΑ 12ο «Μετατόπιση-χωροθέτηση του περιπτέρου της κας Aναστασοπούλου Δήμητρας, (ενοικιάστρια), από την οδό Ακτής Ποσειδώνος αρ. 2 , έμπροσθεν Πύργου, στην ήδη χωροθετημένη θέση επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 1 & Ακτής Ποσειδώνος, λόγω έργων του ΤΡΑΜ».

ΘΕΜΑ 13ο: «Μετατόπιση του περιπτέρου του κ. ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, από την οδό Γούναρη αρ. 10 στην ήδη χωροθετημένη θέση επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 35».

ΘΕΜΑ 14ο: «Μετατόπιση του περιπτέρου της κας ΖΑΪΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οδό Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 79, στην ήδη χωροθετημένη θέση επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 41, λόγω έργων του ΤΡΑΜ».

ΘΕΜΑ 15ο : «Μεταφορά του οικίσκου ανακύκλωσης στο Νέο Φάληρο (έναντι νοσοκομείου METROPOLITAN), σε νέα καταλληλότερη θέση, στη συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Αλεξάνδρου».

ΘΕΜΑ 16ο : «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 57, στη Β΄ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 17ο : «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 2, στη Β΄ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 18ο: «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Παρόδου Καραολή & Δημητρίου στο Ν. Φάληρο, στη Γ΄ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 19ο: «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Κονδύλη αρ. 52 και Θερμοπυλών, στην Ε΄ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 20ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου των κ.κ. ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, που βρίσκεται επί των οδών Τζαβέλα 2 – Πύλης – Ζέας».

ΘΕΜΑ 21ο : «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θηβών 131 & Κορυτσάς, στη Δ΄ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 22ο: «Χωροθέτηση δύο (2) περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών 1) Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 91 και 2) Ακτή Θεμιστοκλέους αρ. 239 & Καζανόβα, στην Α΄ Δημ. Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 23ο : «Χωροθέτηση δύο (2) περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών 1) Πλατεία Κανάρη αρ. 3 & 2) Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 158 , στη Β’ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 24ο : «Χωροθέτηση τριών (3) περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών 1) Γρ. Λαμπράκη αρ.160, 2) Ακτή Ποσειδώνος – Πλατεία Καραϊσκάκη και 3) Ίδης αρ. 12, στη Β΄ Δημ. Κοινότητα».

ΘΕΜΑ 25ο : «Απομάκρυνση σχολάζοντος- κενού κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου, της κ. ΓΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 97 και κατάργηση της θέσης».

ΘΕΜΑ 26ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος–κενού κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου του κ. ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που βρίσκεται επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη 50-52 και κατάργηση της θέσης».

ΘΕΜΑ 27ο: «Απόρριψη ή αποδοχή της υπ’ αριθμ 51411/7-12-2016 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κατά του από 16-11-2016 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) για το έργο: Αποκατάσταση κτηρίου επί των οδών Βασ. Γεωργίου Β΄ 10 & Βούλγαρη 155 Πειραιάς για τη μετατροπή του σε ΚΑΠΗ».

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής-συντηρήσεις βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2015”».

ΘΕΜΑ 31ο: «Παράταση μισθώσεων των Δημοτικών Θεάτρων διαχείρισης του Ο.Π.Α.Ν.: α) ΣΙΝΕΑΚ, β) ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΟΥ & γ) ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ».

ΘΕΜΑ 32ο: «Μερική διόρθωση όλων των βεβαιωτικών καταλόγων από το 1999 έως το 2014, με ακύρωση της εγγραφής που αφορά μισθώματα και αναδρομικά μισθωμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αναγράφονται στους κωδικούς 11987 και 206376 και βεβαίωση της ορθής αποζημίωσης χρήσης».

Θέμα 33ο: «Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με το εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων με την επωνυμία “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανώνυμη Εταιρία”, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εγκρίνει η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστεί πιστοποιητικό-βεβαίωση του ΕΟΑΝ, περί της παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ. 193471/31-12-2008 Εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΚΑ».

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016 και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 35ο: «Παράταση της σύμβασης που αφορά στη μεταφορά των ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες Συμβούλου με αντικείμενο την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή του Δήμου”».

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δ. Πειραιά στη Θεσσαλονίκη από 18/1/2017 έως 19/1/2017, για συμμετοχή στην ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) και διάθεση πίστωσης 480,00 €».

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δ. Πειραιά για συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση, για το έργο MOBILITAS, στο Portoroz της Σλοβενίας και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση πραγματοποίησης του μνημόσυνου στη μνήμη των 21 φιλάθλων της ΘΥΡΑΣ 7, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο μετά τη λήξη του αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ-ΑΕΚ (8-2-1981)».

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση πραγματοποίησης του μνημόσυνου των 63 πεσόντων αεροπόρων με το αεροσκάφος C-130 748 στο όρος Όρθρυς (5-2-1991)».

ΘΕΜΑ 41ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 3.596 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τον εορτασμό των Θεοφανείων (σχετ. 823/16 απόφαση Δημ. Συμβουλίου)».

ΘΕΜΑ 42ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 2.852 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2017 (σχετ. 671/16 απόφαση Δημ. Συμβουλίου)».

ΘΕΜΑ 43ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 1.919,34 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για τις εκδηλώσεις “κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίττας 2017” στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 44ο: «Προέγκριση κατάθεσης στεφάνων για τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κλπ. του Δήμου έτους 2017».

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ενός υπόχρεου μετά τη ρύθμισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/10».

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών οκτώ οφειλετών, μετά τη ρύθμισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/11 & Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 47ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 3.004,82 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων Δημ. Τελών-Δημ. Φόρου, στον κ. Μαντά Δημήτριο, για αδήλωτα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, συνολικού ποσού 781,90 €».

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή οφειλών δημοτών συνολικού ποσού 9.305,27 €, που έχουν εξοφληθεί όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο των χειρόγραφων χρηματικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή οφειλών δημοτών συνολικού ποσού 8.085,21 €, που έχουν εξοφληθεί όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο των χειρόγραφων χρηματικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 51ο: «Διόρθωση του με αριθμό 5538/2014 Χρηματικού Καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά πρόστιμο αυθαίρετης κατεδάφισης στo ακίνητο επί της οδού Καραΐσκου 75, ιδιοκτησίας Λάγκη Μαρίας».

ΘΕΜΑ 52ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Χατζηβάγια Εμμανουήλ, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.270,05 €».

ΘΕΜΑ 53ο: «Απαλλαγή της υπόχρεου Αγγελοπούλου Αθανασίας, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 577,51 €».

ΘΕΜΑ 54ο: «Απαλλαγή της υπόχρεου Μαυρομάτη Στυλιανής, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.231,13 €».

ΘΕΜΑ 55ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Τσιλιμίγκρα Γεώργιου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.079,93€».

ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Δασκαλόπουλου Θεόδωρου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 144,00 €».

ΘΕΜΑ 57ο: «Απαλλαγή της υπόχρεου Τυπάλδου Θεοδώρας, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 457,24 €».

ΘΕΜΑ 58ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Κατσουγκρή Βασίλειου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 370,16 €».

ΘΕΜΑ 59ο: «Απαλλαγή της υπόχρεου Δέρδα Μαρίας, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 265,37 €».

ΘΕΜΑ 60ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Καρινού Γεώργιου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 102,03 €».

ΘΕΜΑ 61ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Στάρρα Στυλιανού, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 943,26 €».

ΘΕΜΑ 62ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΤΙ 2260 αυτοκίνητο επί της οδού Λ. Πορφύρα έναντι του αριθμού 26».

ΘΕΜΑ 63ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΡΥ 4158 αυτοκίνητο επί της οδού Υψηλάντου έμπροσθεν του αριθμού 166».

ΘΕΜΑ 64ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης AMEA για το υπ’ αριθμό ΥΝΙ 7394 αυτοκίνητο, επί της οδού Καραΐσκου έμπροσθεν του αριθμού 163».

ΘΕΜΑ 65ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμό ΖΜΝ 5017 αυτοκίνητο, επί της οδού Αντιπλοιάρχου Π. Βλαχάκου έμπροσθεν του αριθμού 99».

ΘΕΜΑ 66ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμό ΥΧΒ 2020 αυτοκίνητο, επί της οδού Μαυροκορδάτου έμπροσθεν του αριθμού 91».

ΘΕΜΑ 67ο: «Υλοτομία ενός (1) δέντρου ευκαλύπτου στον Ι. Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας».

ΘΕΜΑ 68ο: «Υλοτομία ενός (1) δέντρου ακακίας στην οδό Πραξιτέλους 124 -126».

ΘΕΜΑ 69ο: «Υλοτομία δύο (2) δέντρων ακακίας στην οδό Μήλου έναντι αρ. 18, στη συμβολή με την οδό Αιτωλικού».

Απάντηση