Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δευτέρα και Τρίτη η απόδοση βασικών ειδών διατροφής

Εν Δημω στις 04/11/2018

Ποιές ημέρες, ώρες και πού στον Πειραιά θα γίνει η διανομή στους δικαιούχους 

|> Η παραλαβή βασικών ειδών διατροφής για τον μήνα Οκτώβριο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πειραιά,  πραγματοποιείται αύριο Δευτέρα 5 και μεθαύριο Τρίτη 6 Νοεμβρίου.

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας
ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ 1-2 ΜΕΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ
ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ

 (1-2µέλη)

∆ΕΥΤΕΡΑ

5/11/2018

08:30-11:30
ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω

(1-2µέλη)

∆ΕΥΤΕΡΑ

5/11/2018

11:30-14:30
ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ
ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ

(3µέλη &άνω)

ΤΡΙΤΗ

6/11/2018

08:30-11:30
ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω

(3µέλη &άνω)

ΤΡΙΤΗ

6/11/2018

11:30-14:30

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν και με τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες Πειραιά, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των βασικών ειδών διατροφής.

Συγκεκριμένα:

  • Α΄ Δημοτική Κοινότητα:  2104599957, 2104599956
  • Β΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104220064, 2104220066
  • Γ΄ Δημοτική Κοινότητα:  2104823418
  • ∆΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104827026
  • Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104622589, 2104622587

Απάντηση