Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Με την άδεια της… αστυνομίας, δύο ζευγάρια σ’ ένα αμάξι!

Κοινωνια,Υγεια στις 30/06/2020

Ποιες τροποποιήσεις για τα οχήματα περιλαμβάνει η νέα ΚΥΑ, που θα ισχύσουν έως τις 12 Ιουλίου

|> Άλλαξαν από χθες Δευτέρα τα δεδομένα στα επιβατικά οχήματα και τα ταξί, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, η οποία περιλαμβάνει μία σειρά τροποποιήσεων με αφορμή τα μέτρα για τον κορωνοϊό. Η νέα ΚΥΑ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 12 Ιουλίου 2020 και το πλέον σημαντικό είναι το επιτρεπόμενο όριο τεσσάρων ατόμων σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο! Κι από τις 12 Ιουλίου, βλέπουμε…

Συγκεκριμένα:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας
  • Για τα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι δύο (2) που ίσχυε.
  • Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι τεσσάρων (4) που ίσχυε.
  • Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του οδηγού, έναντι δύο (2) που ίσχυε.
  • Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι τεσσάρων (4) που ίσχυε.

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης). Η ρύθμιση αυτή αφορά και στα ιδιωτικής χρήσης οχήματα.

Κλιματισμός

Ο κλιματισμός συστήνεται να χρησιμοποιείται με ρυθμίσεις, ώστε να μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του κλιματισμού, ο αέρας να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια, προκειμένου να μην κατευθύνεται στα πρόσωπα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται ο φυσικός εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.

Μάσκα

Η χρήση μάσκας προστασίας από τους επιβάτες και τον οδηγό στα επαγγελματικής χρήσης οχήματα είναι υποχρεωτική. Για κάθε παράβαση των σχετικών διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.

Απάντηση