Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πολυμέτωπη ελληνική δράση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ελληνικών νησιών

ΕΛΛΑΔΑ στις 02/03/2017

Προάσπιση Νησιωτικότητας

Συνάντηση με θέμα την πολύπλευρη προώθηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών πολιτικών δράσεων που αφορούν στη Νησιωτικότητα είχαν στο  υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο υφυπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός και ο πρόεδρος του Insuleur, Γιώργος Μπενέτος.

Η συνάντηση έγινε με αφορμή την ελληνική προεδρία στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής των Νησιών της CPMR (Διευρωπαϊκό Δίκτυο των Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης) που θα γίνει στη νήσο Γκόζο της Μάλτας στις 9 Μαρτίου 2017 και ο υφυπουργός που  έχει προσκληθεί από τους διοργανωτές ενημέρωσε τον πρόεδρο του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης   και πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά για τις πρωτοβουλίες που έχει δρομολογήσει το επόμενο διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση πολιτικών μέτρων τα οποία  θα συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ελληνικών νησιών. Συγκεκριμένα στις επικείμενες  κατ’ ιδίαν συναντήσεις του με Έλληνες και Ευρωπαίους αξιωματούχους  στις Βρυξέλλες  για το σκοπό αυτό.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μπενέτος,  που θα  λάβει μέρος  ως εισηγητής για τη νησιωτική επιχειρηματικότητα,  στη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής των Νησιών της CPMR της οποίας πρόεδρος είναι ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου  Γιώργος Χατζημάρκος, αναφέρθηκε στις δράσεις – πρωτοβουλίες του Insuleur για την προάσπιση της Νησιωτικότητας που αφορούν φυσικά και τα δοκιμαζόμενα  για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους ελληνικά νησιά.

Με κοινή  θέση  αμφότερων το  γεγονός ότι το νησιωτικό ζήτημα όχι μόνον υπεισέρχεται  οριζόντια σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές  αλλά και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση και λήψη των κοινοτικών αποφάσεων.  Γεγονός που καθιστά  αναγκαία  την από ελληνικής πλευράς πολυμέτωπη συντονισμένη προσπάθεια για τον εν λόγω στόχο.

Στη συνάντηση πήρε μέρος και ο  συνεργάτης του  Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών ( ΕΟΑΕΝ) Νίκος Μιχαλίτσης.

Απάντηση