Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συστήνεται υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με πρόταση της Κομισιόν

ΕU στις 30/04/2015

Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία“, τονίζουν στην πρόταση τους η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Kristalina Georgieva, η Επιτροπος Vera Jourova και η ευρωβουλευτής Monica Macovei. Αναφέρουν:
Κάθε χρόνο, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κινδυνεύουν να χαθούν από απάτες, διαφθορά και άλλες αξιόποινες πράξεις. Τα αδικήματα αυτά υπονομεύουν το κράτος δικαίου, διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και στερούν πόρους από την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, τη βελτίωση της ψηφιακής υποδομής και την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων δαπανάται σωστά. Αλλά όταν τα κονδύλια της ΕΕ καταλήγουν στις τσέπες εγκληματιών, αυτοί που ζημιώνονται είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, διότι δεν μπορούν να επωφεληθούν από εν λόγω πρωτοβουλίες της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος που οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν από κοινού καταπολεμώντας τις απάτες που πλήττουν τα χρήματα των φορολογούμενων και επιδιώκοντας άμεση και πλήρη ανάκτηση.

Όμως, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ασκήσει δίωξη κατά των εγκληματικών δραστηριοτήτων σε βάρος του προϋπολογισμού της. Οι ποινικές έρευνες και διώξεις παραμένουν εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, οι δε προσπάθειες των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι διαφορές που υπάρχουν στους εθνικούς κανόνες, οι διασυνοριακές υποθέσεις και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στο εξωτερικό καθιστούν πιο πολύπλοκες τις έρευνες ανά την ΕΕ. Υπάρχουν επίσης πολλά πρακτικά εμπόδια, ενώ οι αρχές επιβολής του νόμου στερούνται συχνά εμπειρία ή πόρους για διασυνοριακές έρευνες.

Το πρόβλημα έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Χρειάζεται ως εκ τούτου και μια ευρωπαϊκή απάντηση: μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σαφή αποστολή και εξουσίες για τη διερεύνηση ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δίωξη αδικημάτων κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ που είναι χρήματα των φορολογούμενων. Με πλήρη σεβασμό του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ερευνών της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και θα παραπέμπει υποθέσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων — με πλήρη σεβασμό και των εθνικών νομικών συστημάτων. Οι αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη δεν θα αντικατασταθούν αλλά θα τύχουν υποστήριξης στις έρευνές τους κατά της απάτης.

Τα οφέλη είναι σαφή: συνεκτικές πανευρωπαϊκές έρευνες και διώξεις και συγκέντρωση εμπειρίας και πόρων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ανταλλάσσει άμεσα πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία χωρίς χρονοβόρες και μερικές φορές επαχθείς διαδικασίες μαιβαίας συνδρομής.

Χθες 29/4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε, με συντριπτική πλειοψηφία, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη είναι σε εξέλιξη.

Αυτό που χρειαζόμαστε και επιδιώκουμε είναι μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που να προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία. Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των αδικημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να έχει σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες εποπτείας και να είναι πλήρως ανεξάρτητη. Πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνες χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Πρέπει να είναι αποτελεσματική, με ευέλικτη και έξυπνη δομή. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να πληροί τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων στις ποινικές διαδικασίες.

Είμαστε πεπεισμένες ότι τα κράτη μέλη συμφωνούν με τους στόχους αυτούς που αποβλέπουν στην προστασία των χρημάτων των φορολογούμενων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ. Καλούμε, συνεπώς, τις εθνικές κυβερνήσεις να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις, χωρίς ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μειωθεί στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Θέλουμε η χρηματοδότηση της ΕΕ να χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο είχε αρχικά προβλεφθεί. Θέλουμε μιαν Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα προστατεύει αποτελεσματικά τα χρήματα των φορολογουμένων από την απάτη.

Στη φωτογραφία, από αριστερά:  Monica Macovei, Kristalina Georgieva, Vera Jourova. 

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: