Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ποσοστό συμμετοχής 15% στην ασφαλιστική Ευρωπαϊκή Πίστη, απέκτησε η EBRD

Χωρίς κατηγορία στις 11/05/2016

Σημαντική επένδυση 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω στήριξης της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξαγόρασε ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί μέρος του 28,7% που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο και διέθεσε στο πλαίσιο πωλήσεων μη βασικών περιουσιακών στοιχείων της ως μέρος της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση του περσινού Δεκεμβρίου.

Το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής θα εξαγοραστεί από μέλη της διοίκησης της εταιρείας (8,7%) και από τους χρηματοοικονομικούς επενδυτές Orasis Fund SPC (2,5%) και Serengeti Asset Management (2,5%).

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια ηγετική πολυκλαδική ασφαλιστική εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Το 2015 με συνολικά εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα ύψους €167 εκατ. βρισκόταν μέσα στις 10 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Με την επένδυση αυτή η EBRD στηρίζει την μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πίστης και ενισχύει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς. Επειδή η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι λιγότερο ανεπτυγμένη σε σχέση με άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EBRD σχεδιάζει μια μακροχρόνια δέσμευση με την Ευρωπαϊκή Πίστη.

Ο Noel Edison, επικεφαλής Χρηματοδοτικών Οργανισμών, Ασφαλιστικών και Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, είπε:  «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στα πλαίσια της δράσης της EBRD στην Ελλάδα. Η επένδυσή μας θα στηρίξει μια καλά διοικούμενη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία και θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς προς όφελος των εγχώριων καταναλωτών. ΗEBRD θα προτείνει ένα ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Πίστης, το οποίο θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας»

Ο Χρήστος Γεωργακόπουλος (φωτό), διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης, πρόσθεσε: «Η συμμετοχή ενός πολύ σημαντικού θεσμικού οργανισμού όπως η EBRD στην Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στις προοπτικές ανάπτυξης όσο και στο management της Εταιρείας. Το «Όνειρο» της Εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε στις 03/11/2015 για την πλήρη και ασφαλή υλοποίηση των προσδοκιών των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των επενδυτών και της διοίκησης έρχεται πιο κοντά»

Η EBRD ξεκίνησε τις επενδύσεις της στην Ελλάδα το 2015 σε προσωρινή βάση με σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα συνιστά παράγοντα κριτικής σημασίας για την ανάκτηση της πρόσβασης του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση ώστε να επανεκκινηθεί η ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα σκοπεύει να εστιάσει στην στήριξη των ιδιωτικοποιήσεων, της ανάπτυξης των υποδομών και της εμβάθυνσης της περιφερειακής ολοκλήρωσης της ελληνικής οικονομίας.

Απάντηση