Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Απάντηση της συνοχής της ΕΕ στην κρίση του κορωνοϊού

ΕU,Υγεια στις 13/10/2020

Προσωρινά αποτελέσματα της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για CRII και CRII+

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα πρώτα, προσωρινά αποτελέσματα της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (CRII) και της “Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού +” (CRII+).

Από την αρχή της κρίσης, και χάρη στα στοιχεία ευελιξίας που ενσωματώθηκαν στην πολιτική συνοχής, η ΕΕ κινητοποίησε πάνω από 13 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ). Τα κονδύλια της ΕΕ βοήθησαν τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Συνολικά, διοχετεύθηκαν προς τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κονδύλια ύψους 4,1 δισ. ευρώ για την αγορά ζωτικής σημασίας μηχανημάτων και εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Κινητοποιήθηκαν 8,4 δισ. ευρώ μέσω της παροχής επιχορηγήσεων, δανείων και σειράς εξατομικευμένων χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη της οικονομίας, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση. Τέλος, διοχετεύθηκαν περίπου 1,4 δισ. ευρώ μέσω του ΕΚΤ για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους και τη διάσωση θέσεων εργασίας.

Για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και λογοδοσίας, η Κομισιόν άνοιξε ειδική ιστοσελίδα  στην πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή, για να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής της ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Με καθημερινές επικαιροποιήσεις, η πλατφόρμα θα παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις του προγράμματος, τον προορισμό των πόρων και τον τρόπο με τον οποίο επενδύονται. Με τη συνεχή επικαιροποίηση, η επισκόπηση της πλατφόρμας θα γίνεται κάθε μέρα πληρέστερη.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε:

«Η πολιτική συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού και τη διασφάλιση ταχείας ανάκαμψης. Τα αποτελέσματα του απολογισμού μας δείχνουν ότι όλα τα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και του τομέα της υγείας. Από σήμερα, με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, αυτά τα επιτυχημένα αποτελέσματα γίνονται σαφώς ορατά σε όλους μέσω του διαδραστικού μας πίνακα αποτελεσμάτων για τον κορωνοϊό».

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας, πρόσθεσε:

«Χάρη στην απλούστευση των κανόνων, η πολιτική συνοχής απέδειξε την προστιθέμενη αξία της φέρνοντας σε επαφή τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, για την προστασία των πολιτών μας, τη διάσωση θέσεων εργασίας και τη θωράκιση των τοπικών οικονομιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το δίδαγμα, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ και εμπλέκοντας όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στη διαμόρφωση και την υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης. Για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε ευρώ που επενδύεται και να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα πηγαίνουν εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, χρειαζόμαστε τη συνοχή ως κατευθυντήρια πυξίδα για όλες τις επενδύσεις της ΕΕ».

Απάντηση