Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προτάσεις για την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων από την ομογένεια της Γαλλίας

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ στις 13/05/2016

Τι προτείνεται

Η ομογένεια της Γαλλίας κάνει προτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της Ιστορίας και του πολιτισμού και αυτή την παρέμβασή της στέλνει από τον Έλληνα υπουργό Παιδείας έως και τη συντονίστρια του γραφείου Εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, ο ανοιχτός διάλογος για την Παιδεία έχει παραλήπτες τους: Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Φίλη, Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Πελεγρίνη, Υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού κ. Ι. ΑμανατίδηΓενικό Γραμματέα Απόδημου , Ελληνισμού κ. M. Κόκκινο, Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού Διασποράς κ. Α. Τριανταφυλλίδη. Και κοινοποιείται προς: Πρέσβη της Ελλάδας στη Γαλλία κα M. Θεοφίλη, Πρόξενο της Ελλάδας στο Παρίσι κ. Ι. Κασελάκη και Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών κα M. Ρουμελιώτου.

Ανοιχτός Διάλογος για την Παιδεία

Ύστερα από συναντήσεις και ανοιχτές συζητήσεις που έγιναν μεταξύ εκπροσώπων των φορέων των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) στο Παρίσι (Συντονίστρια εκπαίδευσης του γραφείου Βρυξελλών, εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στα ΤΕΓ Παρισιού, σύλλογοι γονέων των ΤΕΓ Raymond Queneau και Arago και Ελληνική Κοινότητα) οι σύλλογοι γονέων αποφασίσαμε να προτείνουμε, στα πλαίσια του ανοιχτού διαλόγου για την Παιδεία, τα εξής σχετικά με την Ελληνική εκπαίδευση (Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμός) στο Παρίσι.

Ως εισαγωγή στις παρακάτω προτάσεις και για να τονίσουμε με πολύ περιεκτικό και σύντομο τρόπο την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας των ΤΕΓ για όλους εμάς τους ομογενείς, αναφέρουμε ότι η λειτουργία των ΤΕΓ στο Παρίσι είναι ανελλιπής  εδώ και 50 χρόνια, ενώ σήμερα φοιτούν 480 περίπου παιδιά (από νήπια μέχρι λύκειο). Τα παιδιά μας συμμετέχουν συστηματικά (από τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής και επιτυχίας στην Ευρώπη), στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας που γίνονται στο Παρίσι.

Στο πλαίσιο του διαλόγου για την Παιδεία γενικότερα και για μια καλύτερη προσφορά της Ελληνικής Παιδείας στα παιδιά των ομογενών στην Γαλλία ειδικότερα, προτείνουμε τα εξής σχετικά με 4 άξονες:

  • αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ως μάθημα επιλογής από την δευτεροβάθμια γαλλική εκπαίδευση,
  • δημόσιος χαρακτήρας των ΤΕΓ με Έλληνες εκπαιδευτικούς διορισμένους στην Ελλάδα και αποσπασμένους στο εξωτερικό (απαραίτητη η προϋπόθεση για την αναγνώριση),
  • κάλυψη των εξόδων λειτουργίας από το ελληνικό δημόσιο, άμεσα (με διακρατική συμφωνία) ή έμμεσα (μαθήματα ενηλίκων),
  • επίσημος κρατικός φορέας και συνεργασία τοπικών φορέων για την εύρυθμη λειτουργία των ΤΕΓ

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

  1. Διακρατική συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας – Γαλλίας που να επιτρέπει την συστηματική αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας από την δευτεροβάθμια γαλλική εκπαίδευση καθώς και της βαθμολογίας των ελληνικών στα ΤΕΓ από όλα τα γαλλικά σχολεία.

Η κανονική παρακολούθηση των ελληνικών στα ΤΕΓ παρέχει βαθμολογία ανά τρίμηνο στους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου που μπορούν να την ενσωματώσουν στην βαθμολογία τους στο Γαλλικό σχολείο δίνοντας έτσι την δυνατότητα αναγνώρισης των (Νέων) ελληνικών από την Γαλλική εκπαίδευση στα παιδιά μας. Μόνο ο δημόσιος χαρακτήρας των ΤΕΓ επιτρέπει στο Γαλλικό σχολείο την αναγνώριση των ελληνικών ως ξένη γλώσσα (πρώτη δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα στην βασική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Γι’ αυτό πρέπει τα ΤΕΓ να παραμείνουν δημόσια με έλληνες εκπαιδευτικούς διορισμένους από το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα και αποσπασμένους στο εξωτερικό. Στο δημόσιο χαρακτήρα των ΤΕΓ περιλαμβάνεται και η αποστολή των εκπαιδευτικών βοηθημάτων (όπως γίνεται μέχρι σήμερα).

  1. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών στα ΤΕΓ Παρισιού να αποκτήσουν ενα “μονιμότερο” χαρακτήρα, (εφόσον δεν μπορούν να είναι οργανικές), με αποσπάσεις που θα μπορούν να ανανεώνονται χωρίς όριο και σε αριθμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σχολείων (σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών), εφόσον βέβαια πληρούν τα κριτήρια επιλογής για την διδασκαλία των ελληνικών στο εξωτερικό.

Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς των οποίων η απόσπαση παρατείνεται κάθε χρόνο επειδή έχουν συνάψει γάμο με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, Έλληνα ή αλλοδαπό, και έχουν οικογένεια εγκατεστημένη στην αλλοδαπή. Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών συμβάλλει τα μέγιστα στη σωστή λειτουργία των ΤΕΓ και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μια σταθερότητα στο εκπαιδευτικό δυναμικό και συνακόλουθα η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.

Κάνουμε την πρόταση αυτή για μια σειρά από λόγους :

α) Για λόγους ανθρώπινους και οικογενειακούς (που είναι και ο πρώτος και σοβαρότερος λόγος απόσπασης και εντός Ελλάδας, ώστε να μην αναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να εγκαταλείπουν συζύγους και παιδιά).

β) Επειδή έχουν πρόσθετα προσόντα με σχεδόν κατά κανόνα επιπλέον τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα), άριστη γνώση της γλώσσας και του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας απόσπασης, πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία των ελληνικών ως μητρικής, δεύτερης και ξένης γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες, ιδιαίτερη εξοικείωση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ελληνοπαίδων του εξωτερικού (καθώς τα βιώνουν και προσωπικά στις οικογένειές τους με τα δίγλωσσα παιδιά τους).

γ) Επειδή, λαμβάνοντας μόνο το μισθό της Ελλάδας χωρίς το επιμίσθιο εξωτερικού, δεν επιβαρύνουν οικονομικά το ελληνικό κράτος, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στη δύσκολη τωρινή συγκυρία.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να παραμείνουν στις θέσεις τους, προς όφελος της ελληνικής παιδείας της ομογένειας.

Παρόμοια κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν και για τις νέες αποσπάσεις : οικογενειακή κατάσταση (γάμος, παιδιά, ειδικές ανάγκες), χρόνια υπηρεσίας στην αλλοδαπή, εμπειρία στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής, δεύτερης και ξένης γλώσσας, άριστη γνώση της γλώσσας και του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας απόσπασης, τίτλοι σπουδών.

  1. Η πληρωμή των εξόδων λειτουργίας των ΤΕΓ Παρισιού (πληρωμή ενοικίων στα γαλλικά σχολεία που στεγάζονται τα μαθήματα για τις αίθουσες, θέρμανση, φύλαξη, ασφάλεια καθαριότητα, σχολικά αναλώσιμα, έξοδα λειτουργίας γραφείου) να γίνεται από το ελληνικό κράτος όπως αυτό προνοεί και πράττει για όλα τα σχολικά κτίρια της ελληνικής επικράτειας.

Καθώς όμως η κρίση επιβάλλει εύρεση άλλων πόρων, τότε προτείνουμε να γίνει προσπάθεια μέσα από διακρατικές συμφωνίες εύρεσης αιθουσών που θα παρέχονται για τα μαθήματα ελληνικών τις ημέρες που δεν γίνεται μάθημα στο γαλλικό σχολείο έναντι συμβολικού ποσού.

Αν τα παραπάνω αποδειχτούν ανέφικτα, προτείνουμε την συνέχιση της “προσωρινής” λύσης που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία από την σχολική χρονιά του 2010-2011 : λειτουργία τμημάτων ενηλίκων με διδασκαλία από τους διορισμένους εκπαιδευτικούς. Η συμβολική χρηματική συμμετοχή από τους ενήλικες να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας των ΤΕΓ Παρισιού.

Κατανοούμε ότι σε περίοδο κρίσης η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αντέξει επιπλέον επιβάρυνση από λειτουργικά έξοδα σχολείων στο εξωτερικό. Το Γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης δεν επιτρέπει πλέον τη δωρεάν διάθεση δημοτικών σχολείων ή άλλων αιθουσών, οπότε είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε ενοίκια, θέρμανση φύλαξη και καθαρισμό στα γυμνάσια και λύκεια που δέχονται να διαθέτουν αίθουσές τους για τα ΤΕΓ. Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τα μαθήματα ενηλίκων που γίνονται από τους εκπαιδευτικούς με κάλυψη από το Συντονιστικό Γραφείο Βρυξελλών και με καλή συνεργασία όλων των φορέων. Τα μαθήματα γίνονται στο ελληνικό σπίτι που διαθέτει η Ελληνική Πρεσβεία, η Ελληνική Κοινότητα χειρίζεται τα οικονομικά και οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τις ώρες διδασκαλίας που προβλέπονται από το νόμο.

  1. Προτείνουμε να τεθεί ένας επίσημος κρατικός φορέας για τα ΤΕΓ όπως το ελληνικό προξενείο που βρίσκεται εδώ στην Γαλλία, ώστε να μπορεί να είναι δυνατή μια διακρατική ή μορφωτική συμφωνία με το γαλλικό κράτος σχετικά με την αναγνώριση των ελληνικών για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το συντονιστικό γραφείο των Βρυξελλών που υπογράφει τους βαθμούς των ΤΕΓ υπό την εποπτεία του επίσημου φορέα θα είναι εγγύηση για την αναγνώριση της βαθμολογίας τριμήνων του ελληνικού σχολείου για τα γαλλικά Γυμνάσια Λύκεια.

Στο ΦΕΚ 1430 / 30-4-2012 αναγνωριζόταν ως φορείς των ΤΕΓ Παρισιού (και γενικότερα όλης της Ευρώπης με δυο εξαιρέσεις) οι σύλλογοι γονέων, χωρίς καμία άλλη διευκρίνηση. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, συντονιστής, γονείς, κοινότητα), υπό την επίβλεψη του επίσημου φορέα (Προξενείο), προτείνουμε να θεσμοθετηθεί με την σύσταση αντιπροσωπευτικής επιτροπής που θα διαχειρίζεται τα θέματα των σχολείων: διοικητικά, οικονομικά παιδαγωγικά (εκτίμηση αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε οικονομικούς πόρους, εγγραφές στα ΤΕΓ, συμβόλαια με τα γαλλικά σχολεία, εύρεση οικονομικών πόρων, εγγραφή υποψηφίων και διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποιητικών ελληνομάθειας κλπ.).

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και κυρίως για την ευκαιρία που μας δίνετε να εκφράσουμε τις προτάσεις μας ως άμεσα ενδιαφερόμενοι εκπροσωπώντας τα παιδιά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι συνειδητοποιείτε την ύψιστη σημασία που έχει για μας, τα παιδιά μας και την ομογένεια γενικότερα η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

Το Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων των ΤΕΓ Raymond Queneau και Arago
Οι πρόεδροι  Άννα Παππά και Μαρία Φερεντίνου

Απάντηση