Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προτάσεις της ΕΣΕΕ στη Βαλαβάνη για βελτίωση του φορολογικού πλαισίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 26/05/2015

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 26/5 συνάντηση ανάμεσα στο προεδρείο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη. Την ΕΣΕΕ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης, ο γ.γ. Γιώργος Καρανίκας και ο σύμβουλος επί φορολογικών θεμάτων Αντώνης Μουζάκης.

Αντικείμενο της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, ήταν η κατάθεση και παρουσίαση από την ΕΣΕΕ των θέσεων και προτάσεων του εμπορικού κόσμου της χώρας για το φορολογικό σύστημα όπως και η επισήμανση κάποιων βασικών εκκρεμοτήτων/παρατηρήσεων στις θέσεις που προωθεί το Υπουργείο. Ο κ. Κορκίδης ζήτησε από την κα Βαλαβάνη την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά το φορολογικό πλαίσιο που προσπαθεί να συγκροτήσει η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα οι επισημάνσεις της ΕΣΕΕ εστιάζουν στα ακόλουθα ζητήματα:

  1. Η επικείμενη αναμόρφωση του υφιστάμενου καθεστώτος ΦΠΑ, συνιστά μία κομβικής σημασίας παράμετρο στη προσπάθεια ανάκαμψης της Αγοράς και τόνωσης των φορολογικών εσόδων του Κράτους. Οι εκπρόσωποι του φορέα παρουσίασαν σχετική μελέτη για τις επιπτώσεις από τη μεταβολή των συντελεστών του ΦΠΑ στην πραγματική οικονομία που έχει εκπονήσει το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, επισημαίνοντας πως εξαιτίας των πολλών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος φόρος, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα στην επεξεργασία των διαφόρων σεναρίων που επεξεργάζονται οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.
  2. Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων, εξαιτίας και του επίκαιρου χαρακτήρα που διαθέτει το συγκεκριμένο ζήτημα, τέθηκε επί τάπητος στη συζήτηση, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους κρίνεται ως ιδιαίτερα περιοριστική. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων της ΓΓΠΣ, κατέστη διαθέσιμο μόλις πριν από λίγες ημέρες για τα Φυσικά Πρόσωπα, ενώ αντίθετα η εφαρμογή δεν έχει ανοίξει ακόμη για τα Νομικά πρόσωπα. Τούτων δοθέντων, κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η επιμήκυνση/μετάθεση της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (έως 30/6).
  3. Παρά τις αρχικές εξαγγελίες του Υπουργείου, εν τέλει δε θεσπίστηκε κάποια πρόβλεψη επιβράβευσης των συνεπών φορολογουμένων προηγουμένων ετών, μέσω π.χ. ενός ποσοστού απομείωσης (παροχής bonus) του επικείμενου φόρου εισοδήματος (χρήση 2014). Η ΕΣΕΕ προτείνει  ό,τι επιβάλλεται ως ποινή για τους μη συνεπείς φορολογουμένους (πχ. 3% ετησίως για τις 100 δόσεις) να δίνεται αντίστοιχα ως bonus έκπτωσης στους συνεπείς φορολογούμενους. Η παροχή έκπτωσης της τάξεως του 2% (bonus) στην άμεση καταβολή του φόρου εισοδήματος που έχει θεσπιστεί είναι μεν ένα μικρό θετικό βήμα, αλλά δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα.
  4. Εξακολουθεί να απουσιάζει η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων, όσον αφορά στο ανώτατο ποσό οφειλής που καλείται να καταβάλλει ο υπόχρεος. Θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα η κατοχύρωση του μηνιαίου εισοδήματός τους (20% ή 30%).
  5. Απ’ ό,τι φαίνεται η επιβολή προληπτικού φόρου 26% στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με μη συνεργάσιμα κράτη ή με κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (φορολογικός συντελεστής χαμηλότερος του 13%) δεν θα έχει καθολική εφαρμογή αλλά θα υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι περιοριστικές προβλέψεις του σχετικού άρθρου, συντελούν στην περαιτέρω επιδείνωση της ήδη συρρικνωμένης ταμειακής ρευστότητας και της υφιστάμενης οικονομικής «ασφυξίας» των επιχειρήσεων και δε συνάδει με το πνεύμα προώθησης του εγχώριου επιχειρείν. Η κ. Βαλαβάνη ενημέρωσε ότι προς το παρόν δεν έχει παρθεί μία τελική απόφαση επί του συγκεκριμένου ζητήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση η επικείμενη νομοθετική απόφαση θα έχει περίοδο ισχύος από τις 1/9/2015 και μετά.
  6. Τα ληφθέντα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου δεν μπορούν να ενταχθούν στα «κόκκινα δάνεια», αλλά -υπό μία ευρεία αλλά βασική έννοια- δεν παύουν να αποτελούν υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς όταν καλυφθεί η εγγύηση, το Δημόσιο είναι αυτό που θα κληθεί να λάβει όλα τα αναγκαστικά μέτρα κατά του επιχειρηματία για την αποπληρωμή του δανείου. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ένταξη των συγκεκριμένων δανείων στη ρύθμιση των 100 δόσεων, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και συνεργασία των 3 μερών (Δημοσίου, επιχειρηματία, Τράπεζας), επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή αποπληρωμή τους από τους δανειολήπτες.
  7. Η ένταξη του υπόχρεου σε προηγούμενη ρύθμιση τον αποκόπτει από την ρύθμιση των 100 δόσεων, όταν υπάρχει δέσμευση λογαριασμού. Οι τράπεζες αρνούνται να αναπροσαρμόσουν το ποσό της δέσμευσης στο νέο (χαμηλότερο) επίπεδο, επικαλούμενες ΠΟΛ και υπουργικές αποφάσεις που ίσχυαν για τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Πρέπει άμεσα να αναπροσαρμοστεί το υφιστάμενο πλαίσιο προκειμένου να επιτραπεί στις Τράπεζες ο περιορισμός της δέσμευσης λογαριασμού στο νέο ποσό δόσης που προκύπτει, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν απρόσκοπτα την ρύθμιση των 100 δόσεων. Παράλληλα, η αναπληρώτρια Υπουργός ενημέρωσε σχετικά με την πρόθεση από την πλευρά της Πολιτείας για επέκταση της ισχύος των διατάξεων του Ν. 4321/2015 για έναν ακόμη μήνα, έως τέλη Ιουνίου, προκειμένου να ωφεληθούν αφενός όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες του Δημοσίου και αφετέρου να εισρεύσουν επιπλέον έσοδα στα ταμεία του Κράτους.
  8. Αναφορικά με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), έγινε ιδιαίτερη μνεία στα υπέρογκα εν ισχύ φορολογικά πρόστιμα και στην αδήριτη ανάγκη δραστικής μείωσής τους, ενώ τονίστηκε η χρησιμότητα και η επιτακτικότητα της επαναφοράς του Διοικητικού Συμβιβασμού, αναφορικά με τη βεβαίωση προστίμων φορολογικού περιεχομένου.
  9. Στο πλαίσιο της αναζήτησης περισσότερο αποδοτικών μέτρων, η ΕΣΕΕ έρχεται να προτείνει ένα μέτρο το οποίο θα καταστήσει επιτέλους αποτελεσματική την συλλογή αποδείξεων: την έκπτωση του ΦΠΑ της κάθε απόδειξης από το εισόδημα, δίνοντας ένα πανίσχυρο κίνητρο στους καταναλωτές των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις.
  10. Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στην Αναπληρώτρια Υπουργό πλήρες και επικαιροποιημένο υπόμνημα με τις προτάσεις της ΕΣΕΕ για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και την ελάφρυνση της Μμε επιχείρησης, στο οποίο συμπυκνώνεται και η εμπειρία του ελληνικού εμπορίου κατά την περίοδο της κρίσης.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, μετέφερε την ικανοποίηση του εμπορικού κόσμου προς το υπουργείο Οικονομικών, μετά την συνάντησή του με την αναπληρώτρια υπουργό κα Βαλαβάνη, για την αποδοχή του αιτήματος των φορέων της αγοράς περί παράτασης της ρύθμισης των 100 δόσεων, αναφέροντας τα εξής:

«Με την σχετική παράταση, η επίσημη πολιτεία δείχνει να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα των εμπόρων και των μικρομεσαίων της αγοράς, ενώ παράλληλα δηλώνει ξεκάθαρα την διάθεσή της να τους υποστηρίξει ενεργά, στην προσπάθειά τους να μείνουν ζωντανοί μέσα στην κρίση. 

Η σχετική απόφαση της κας υπουργού ελήφθη μετά την έκθεση των  επιχειρημάτων των φορέων της αγοράς και του σχετικού υπομνήματος που κατέθεσε η ΕΣΕΕ, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι έμποροι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν την ευνοϊκή για την επιχειρηματικότητα ρύθμιση.

Η παράταση θα είναι μηνιαία και ουσιαστική, καλύπτοντας σειρά πρακτικών προβλημάτων των επιχειρηματιών, ούτως ώστε και αυτοί να ευεργετηθούν από την ένταξή τους στην ρύθμιση αλλά και το κράτος να ενισχύσει τα έσοδά του.

Ο εμπορικός κόσμος της χώρας εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράταση της οριστικής λήξης της ρύθμισης στο τέλος Ιουνίου και ελπίζει να αποτελέσει την απαρχή της αναγκαίας μεταβολής της στάσης της Πολιτείας και προς τους φορολογουμένους που με συνέπεια καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν, ώστε και αυτοί να επιβραβευθούν αντίστοιχα. Μάλιστα, η κα υπουργός είδε θετικά τις σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις της ΕΣΕΕ, οι οποίες μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται από το 2016 με όφελος για τους συνεπείς φορολογουμένους που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 5%».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: