Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προτάσεις των σκηνοθετών για την επαναλειτουργία της “νέας” ΕΡΤ

ΕΛΛΑΔΑ στις 14/03/2015

“Η πολύχρονη συσσωρευμένη εμπειρία των μελών μας στην διαμόρφωση θεσμικών προτάσεων που λύνουν ή βελτιώνουν σοβαρά προβλήματα του oπτικοακουστικού χώρου, έχουν καταστήσει την Εταιρεία μας αξιόπιστο συνομιλητή και δημιουργικό συνεργάτη σε κάθε θεσμική αλλαγή”. Με αυτά τα λόγια αρχίζει η ανακοίνωση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών για την αναμόρφωση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Αναλυτικά:

1. Να προβλέπεται στο νέο σχέδιο νόμου η σχέση της Δημόσιας Τηλεόρασης με την Εθνική Κινηματογραφία.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχει ως μέλος, εκπρόσωπος της Κινηματογραφικής Κοινότητας με γνώση των κινηματογραφικών προγραμμάτων της νέας ΕΡΤ.

3. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί να συρρικνωθούν. Ο εξορθολογισμός και η αναδιάρθρωση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκη μικρότερο αριθμό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Ο επανασχεδιασμός της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην εποχή μας είναι ανάγκη να στηρίζεται σε αξιοποίηση των σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνολογιών, ώστε οι σταθμοί αυτοί να είναι πιο ευέλικτοι, πιο παραγωγικοί και επομένως αντι-γραφειοκρατικοί. Σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να δημιουργηθούν:

α) Ένας τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας με άξονα την ειδησεογραφία και την ενημέρωση του ελληνικού λαού,

β) Ένας θεματικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας μέσα από τον οποίο θα προβάλλονται ο Πολιτισμός, η επιστήμη, η έρευνα και ο αθλητισμός,

γ) Η πρώην ΕΤ3 να διατηρήσει την πανελλαδική της εμβέλεια και να επικεντρωθεί σε θέματα της Βόρειας Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και

δ) Να δημιουργηθεί θεματικός τοπικός τηλεοπτικός σταθμός στην Κρήτη, πανελλαδικής εμβέλειας και να επικεντρώνεται στα ζητήματα της Νότιας Ελλάδας και των χωρών της Νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου.

4. Ζητάμε την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων στην πρώην ΕΡΤ και όσοι εργάζονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να γίνουν αορίστου. Στην συνέχεια, οι προσλήψεις του προσωπικού που γίνονται στον νέο φορέα πρέπει να καθορίζονται από αξιοκρατικά κριτήρια και να στηρίζονται στην γνώση και την εμπειρία των εργαζομένων. Πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη, τα χρόνια υπηρεσίας κάθε εργαζόμενου στην πρώην ΕΡΤ Α.Ε.. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συγκρότηση μιας αξιόπιστης και δημιουργικής ομάδας σημαντικού αριθμού σκηνοθετών.

5. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση οφείλει να στηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή του νόμου για το 1,5% που προβλέπεται για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Θεωρούμε ότι όλες οι ταινίες που πήραν έγκριση από το πρώην Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. για χρηματοδότηση τους στα πλαίσια του ως άνω νόμου, σύμφωνα με απόφασή του, και δεν πρόλαβαν να υπογράψουν την αντίστοιχη σύμβαση, όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δικαιούνται και πρέπει να συνάψουν εκ νέου σύμβαση, με την ΕΡΤ ως καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα επιδότησης των κινηματογραφικών παραγωγών. Μέχρι σήμερα η ΕΡΤ Α.Ε. ήταν ο μόνος τηλεοπτικός σταθμός που εφάρμοζε αυτή την νομική υποχρέωση μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Πόρων για τον Κινηματογράφο και απέδιδε το ποσό αυτό στους έλληνες παραγωγούς αποτελώντας την μόνη στέρεη χρηματοδότηση και τονώνοντας έτσι την ελληνική κινηματογραφία και την παραγωγή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδονταν πάντα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε. «Μικροφίλμ» που αφορά νέους κινηματογραφικούς δημιουργούς, τους δημιουργούς δηλαδή του μέλλοντος.

6. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση οφείλει να συνεχίσει γενικότερα τη στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας, α) με την συνέχιση των προγραμματικών συμφωνιών με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και β) με τη στήριξη των ελληνικών κινηματογραφικών φεστιβάλ, όπως Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Δράμας, Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, Φεστιβάλ Χαλκίδας, Φεστιβάλ Λάρισας και όλα τα υπόλοιπα φεστιβάλ ανά την χώρα.

7. Να διασφαλιστεί όλο το Οπτικοακουστικό αρχείο της πρώην ΕΡΤ , να συνεχίσει η ψηφιοποίηση του και αυτό το υλικό να αποτελέσει δημόσιο κοινωνικό αγαθό.

8. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών παραγωγών της ΕΡΤ Α.Ε.. Επίσης το ποσοστό 25% επί του προϋπολογισμού για εξωτερικές παραγωγές θεωρούμε ότι είναι χαμηλό διότι το ζητούμενο για την Δημόσια Τηλεόραση είναι το άνοιγμα στους νέους δημιουργούς όλων των Τεχνών και για τηλεοπτικά και για κινηματογραφικά έργα όπως π.χ. : στις ταινίες fiction, τηλεταινίες, δημιουργικά ντοκιμαντέρ, στήριξη νέων σκηνοθετών μέσα από τα προγράμματα ταινιών μικρού μήκους.

9. Υποστήριξη προγραμματικών συμφωνιών με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, προγράμματα για την ανάδειξη νέων σεναριογράφων και νέων παραγωγών αλλά και προγράμματα επιμόρφωσης των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών στελεχών της χώρας.

10. Από την στιγμή που ένα σημαντικό ποσοστό του προγράμματος θα γίνεται από εξωτερικούς δημιουργούς και άλλους συνεργάτες είναι αυτονόητο ότι ο νόμος πρέπει να προβλέπει την συμμετοχή προσώπων αυτών σε όλες τις επιτροπές, επιλογής προγράμματος, διοικητικά συμβούλια και άλλα διοικητικά όργανα της ΕΡΤ.

11. Η σύσταση των επιτροπών πρέπει να προηγηθεί των προκηρύξεων για την ανάθεση προγράμματος. Εάν η κάθε επιτροπή είναι τριμελής, δύο μέλη της θα πρέπει να προέρχονται από πρόσωπα της Δημόσιας Τηλεόρασης, γνώστες του θέματος με το οποίο θα ασχολείται η Επιτροπή και ένας εξωτερικός δημιουργός. Εάν η επιτροπή είναι πενταμελής τότε θα αποτελείται από τρία πρόσωπα της Δημόσιας Τηλεόρασης με γνώση του αντικειμένου της επιτροπής και δύο εξωτερικούς, έναν δημιουργό και έναν παραγωγό.

12. Θεωρούμε ότι η διατήρηση όλων των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ Α.Ε, είναι στοιχείο Πολιτισμού. Τα μουσικά σύνολα επιπλέον πρέπει να αναπροσαρμόσουν την δράση τους με την παρουσίαση έργων τους μέσα στην ελληνική κοινωνία.

Τέλος, αναφέρεται πως η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών βρίσκεται σε διαβούλευση με τα μέλη της για την διαμόρφωση ολοκληρωμένων και αναλυτικών προτάσεων για την Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, “στην κατεύθυνση της διαφάνειας, του πλουραλισμού και της αξιοκρατίας“.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: