Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσια διοίκησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 28/04/2015

Σήμερα Δευτέρα 27/4, πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του δ.σ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Την συνεδρίαση τίμησαν με την παρουσία τους ο αν. υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γ. Κατρούγκαλος, καθώς επίσης ο γ.γ. του δήμου Πειραιά, Β. Ταταρόπουλος και ο αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Ν. Καρβουνάς.

Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε η σύναψη πρωτοκόλλου τριμερούς συνεργασίας, μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τον δήμο Πειραιά και το ΕΒΕΠ για τη δημιουργία ενός Οδικού Χάρτη για θέματα, τα οποία αφορούν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και την ανάπτυξη της πόλης και του λιμανιού του Πειραιά.

Ο υπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε στο χαιρετισμό του: «Είμαστε αλληλέγγυοι στην επιχειρηματικότητα, που βασίζεται στους μικρομεσαίους παράγοντες της οικονομίας. Αποτελείτε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νέας κυβέρνησης. Πράγματι, η Δημόσια Διοίκηση με το πελατειακό κράτος ήταν εχθρική και αποτελούσε βαρίδι για όλους, παρά μοχλό ανάπτυξης. Μαζί, μπορούμε να σχεδιάσουμε δράσεις, όπως την επέκταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα νέα Προγράμματα “Κοινωνίας της Πληροφορίας”, τη βελτίωση του συστήματος της Υ.Μ.Σ., μέσω του  “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών». Όσον αφορά στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, εξέφρασε την αισιοδοξία του, πως μέχρι τις 11 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, καθώς «και οι δύο πλευρές θα κερδίσουν (win – win)από μία έντιμη συμφωνία. Πρόκειται για μία προσπάθεια σωτηρίας εθνικής εμβέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, επαναβεβαίωσε ότι, η πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά έγκειται στην άμεση προώθηση και επιτυχή εφαρμογή όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπούν σε μία πιο αποτελεσματική και ευέλικτη Δημόσια Διοίκηση, προς όφελος των επιχειρηματιών, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας. Τόνισε: «Ο βασικός στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τον Πειραιά μας σε μία “έξυπνη”, επιχειρηματική πόλη» και στη συνέχεια είπε:

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα ζητήματα, στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, συνοψίζονται στα εξής:

  • Μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΕΠ.), με τη δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.) στο χώρο του Ε.Β.Ε.Π, αρχικά σε πιλοτικό στάδιο, μέχρι την επέκτασή του σε όλα τα Επιμελητήρια, με στόχο την προσφορά ανταποδοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες.
  • Επέκταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με δεδομένο ότι, αποτελεί τον καταλύτη για μια ανοιχτή και συνεργατική Δημόσια Διοίκηση, στις σχέσεις της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους και κόστους των επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της λογοδοσίας, της διαφάνειας, αλλά και της στοχοθεσίας.
  • Διασύνδεση Γ.Ε.ΜΗ. με τα Γ.Ε.Π. των Επιμελητηρίων για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης των επιχειρήσεων.
  • Διασύνδεση Επιμελητηρίων – Ο.Α.Ε.Ε., προκειμένου οι επιχειρηματίες να μπορούν να απευθύνονται στα Επιμελητήρια για ζητήματα και εργασίες, που σχετίζονται με τον Οργανισμό.
  • Δωρεάν online σύνδεση με το σύστημα Taxis για επαλήθευση  στοιχείων.
  • Τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων, καθώς επίσης και την ενίσχυση της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επιπροσθέτως ο  Β. Κορκίδης αναφέρθηκε στις συνδυαστικές υπηρεσίες των Κ.Ε.Π. και του Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., «προκειμένου να υπάρξει μία δημιουργική σύζευξη», όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Οι δημοφιλείς υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Π. είναι η χορήγηση πιστοποιητικού Μεταβολών, πιστοποιητικού Ιστορικού Μέλους (για χρήση στον Ο.Α.Ε.Ε., πιστοποιητικού για κάθε νόμιμη και τραπεζική χρήση, ξενόγλωσσου, εγγραφής και διαγραφής. Από την πλευρά των Κ.Ε.Π., οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως έχουν καταγραφεί για το 2014, σύμφωνα με τον αριθμό έκδοσης, είναι:

Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 943.370
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης 375.468
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 182.985
Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 157.586
Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ 104.500
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 83.686
Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου 83.599
Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ 67.089
Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 64.572
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 63.794

Οι επιχειρηματίες- μέλη του ΕΒΕΠ, αφού εξέφρασαν την αγωνία τους για το πότε και με ποιους όρους θα επιτευχθεί τελικά η συμφωνία με τους δανειστές μας, έθεσαν στον υπουργό μια σειρά  ζητημάτων, όπως για παράδειγμα, το θέμα της μη αποδοχής διαδικτυακής φορολογικής ενημερότητας, κατά τη σύσταση εταιρείας, μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών, αλλά υποχρέωση προσκόμισης του εντύπου Α7.

Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, όπως η  παροχή σαφών οδηγιών από την κεντρική Διοίκηση της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων, η εποπτεία της Τελωνειακής Διοίκησης από την πολιτική Ηγεσία και  η θέσπιση διοικητικών θεσμών επίλυσης διαφορών.

Tέλος, διατυπώθηκαν τα αιτήματα για την άμεση ενεργοποίηση του Ν.4262/14 “πλαίσιο για την αδειοδότηση” και τη συμπλήρωση του Ν. 3982/2011, περί ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων, την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας κ.ά.

Απάντηση