Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και EEL, για την ενίσχυση των υπηρεσιών logistics

Χωρίς κατηγορία στις 19/09/2017

Υπεγράφη χθες

|> Στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με γνώμονα κοινούς στόχους και όραμα και με βασικό σκοπό την προώθηση δράσεων ενίσχυσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών Logistics, δύο φορείς με μακρά και γόνιμη συνεργασία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics και το Ε.Β.Ε.Π., εκπροσωπούμενοι από τους προέδρους τους N. Ροδόπουλο και κ. Β. Κορκίδη, αντίστοιχα, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας. με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς:

  1. Προώθηση κοινών δράσεων ενίσχυσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών Logistics, και ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με τις εθνικές πύλες εισόδου-εξόδου, αναδεικνύοντας  τη δυναμική του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας, αλλά και της χώρας σε καίριο διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης.
  2. Υποστήριξη ερευνών και μελετών, με στόχο τη δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, απαραίτητων συνεργειών ή συνενώσεων (clusters) της ελληνικής αγοράς Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  3. Οικοδόμηση στενότερων συνεργασιών με όλους τους εμπλεκόμενους, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, φορείς (διεθνείς οργανισμοί, εκπρόσωποι δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικοί φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα).
  4. Ένταξη του στόλου των μεταφορών, των επιχειρήσεων αποθήκευσης και διαχείρισης φορτίων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από οριζόντια προγράμματα αλλά και εξειδικευμένα, κάθετα σχέδια ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού της αγοράς των Logistics.
  5. Αναβάθμιση των επιχειρήσεων Logistics και των εργαζόμενων σ΄αυτές με την υλοποίηση εξειδικευμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
  6. Υλοποίηση δράσεων στήριξης και καλλιέργειας της γνώσης αλλά και της καινοτόμου έρευνας γύρω από τα logistics, μέσα από εφαρμοσμένα προγράμματα Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Τμημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου.
  7. Σύνδεση της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα με αμφίδρομα οφέλη για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  8. Υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και εξωστρέφειας με στόχο την ανάδειξη και την προβολή  της σπουδαιότητας της εθνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  9. Υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Ελληνικής Σύγχρονης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σε συνδυασμό με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, όπως τα e-Logistics, η διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία, η πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και η EKE.

Με  αφορμή την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, αναφέρθηκε… «στην ιδιαίτερη σπουδαιότητα ανάληψης, από το Επιμελητήριο, άμεσων αναπτυξιακών δράσεων, που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών Logistics, ιδιαίτερα όσων συνδέονται με τις εθνικές πύλες εισόδου-εξόδου και αναδεικνύουν τη δυναμική του Πειραιά, αλλά και της χώρας, σε καίριο διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η οικοδόμηση στενότερων συνεργασιών και η ανάληψη κοινών δράσεων με την Ελληνική Εταιρεία Logistics, όπως αυτές οριοθετούνται με τη σύναψη του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ε.Ε.L., Ν. Ροδόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική μέρα κι αυτό γιατί  το επιχειρείν ενοποιεί τις δυνάμεις του με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάδειξη ως Επιχειρηματικού Ναυτιλιακού και Εμπορικού Προορισμού Διεθνούς Αναγνωρισιμότητας και Εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία τόσο για την περιοχή, όσο και για την επικράτεια».

Απάντηση