Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πρόγραμμα εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών σε πρόσφυγες, από δήμο Πειραιά

Κοινωνια στις 28/11/2016

Συμμετοχή ΠαΠει – ΜΚΟ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε συνεργασία με τον δήμο Πειραιώς και τη ΜΚΟ “Οργάνωση Γη”, υλοποιεί το “Πρόγραμμα OLS για Πρόσφυγες”, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2014- 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης και της παροχής ευκαιριών στους πρόσφυγες, αποφάσισε τη διάθεση αδειών χρήσης της πλατφόρμας OLS (Online Linguistic Support), η οποία είναι διαθέσιμη σε 12 ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών και θα δώσει την ευκαιρία σε 100.000 πρόσφυγες να διδαχθούν κάποιες από τις 12 ευρωπαϊκές γλώσσες με απώτερο σκοπό την ταχύτερη ενσωμάτωσή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε συνεργασία με τον δήμο Πειραιώς και τη ΜΚΟ “Οργάνωση Γη”, θα διαθέσει 500 άδειες σε πρόσφυγες που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή.

Απάντηση