Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πρόεδρος της CLIA Ευρώπης εξελέγη με ομόφωνη ψήφο ο Κυριάκος Αναστασιάδης

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 20/10/2016

Από την Celestyal Cruises

Η γενική συνέλευση της CLIA Ευρώπης με ομόφωνη ψήφο όρισε τον Κυριάκο Αναστασιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Celestyal Cruises, ως πρόεδρο της CLIA Ευρώπης.

Μέλος της ευρωπαϊκής εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (Ευρώπη), ο Κυριάκος Αναστασιάδης αναλαμβάνει το ρόλο που κατείχε μέχρι τώρα ο Pierfrancesco Vago, εκτελεστικός πρόεδρος της MSC Cruises, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της ένωσης για τα τελευταία τρία χρόνια. Ο κ.  Αναστασιάδης αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο του εκφραστή των απόψεων των μικρότερων εταιρειών – μελών της CLIA Ευρώπης, όπως η Celestyal Cruises, καθώς και όλα τα άλλα μέλη της, αναλαμβάνοντας το ρόλο του από την 1η Ιανουαρίου 2017. Τα μέλη της γενικής συνέλευσης CLIA Ευρώπης ευχαρίστησαν ομόφωνα τον Pierfrancesco Vago για το έργο που έχει αναλάβει τα τελευταία τρία χρόνια και του ζήτησαν να παραμείνει στην επιτροπή της ένωσης.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Τα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, όπως επιβεβαιώνεται από τη γενική συνέλευση, είναι οι: David Dingle, πρόεδρος της Carnival Ηνωμένου Βασιλείου και αντιπρόεδρος CLIA Ευρώπης, Manfredi Lefebvre d’Ovidio, πρόεδρος της Silversea Cruises, Gavin Smith, Senior Vice President International της Royal Caribbean, Michael Thamm, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Costa και Pierfrancesco Vago από την MSC.

Ο Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την απόφαση της γενικής συνέλευσης και την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό μου ως προέδρου της CLIA Ευρώπης και προσβλέπω στη συνέχιση του επιτυχημένου έργου της, στην αποτελεσματικότητα των στόχων της Ένωσης, στην εκπροσώπηση όλων των μελών της και στην εξασφάλιση της μελλοντικής επιτυχίας του κλάδου της κρουαζιέρας. Έχουμε μια αποτελεσματική ομάδα επαγγελματιών που εργάζονται στην CLIA και αναπτύσσουν τη δυναμική παρουσία του κλάδου στην Ευρώπη. Δεσμεύομαι να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου, προσφέροντας την πλήρη προσήλωσή μου κατά τη διάρκεια της θητείας μου».

Ο Raphael von Heereman, γενικός γραμματέας της CLIA Ευρώπης, είπε: «Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Κυριάκο στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρουαζιέρας και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Ευχαριστώ επίσης τον Pierfrancesco για την στήριξη και τη βοήθειά του στη διεύρυνση της αποτελεσματικότητάς μας στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε κυβερνητικές και επικοινωνιακές υποθέσεις, καθώς και πρωτοβουλίες ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να αυξήσουμε σε σημαντικό βαθμό την αξία που φέρνουμε στα μέλη μας και στους εκτελεστικούς μας συνεργάτες».

Απάντηση