Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στις ΑΕΝ

Ναυτιλια στις 03/08/2019

Πόσοι προσλαμβάνονται ανά Ακαδημία ΕΝ, μετά από απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας

|> Με αποφάσεις του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη, εγκρίθηκε η έκδοση προκηρύξεων για πρόσληψη 262 ατόμων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης, προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών και Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ανά Ακαδημία:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας
 • ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 86
 • ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 55
 • ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: 24
 • ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ: 28
 • ΑΕΝ ΧΙΟΥ: 18
 • ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ: 11
 • ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ: 10
 • ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ: 8
 • ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: 8
 • ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 7
 • ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: 7

Απάντηση