Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πώς εκδίδονται τα πιστοποιητικά

Χωρίς κατηγορία στις 05/01/2015

Στη διάθεση των ιδιοκτητών ακινήτων έθεσε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ την ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας χιλιάδες ιδιοκτήτες θα μπορούνκαθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 να εκδώσουν το πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ (αρ 54Α ν 4174/2013).

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες που σχετίζονται με τα ακίνητα:

 1. Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία.
 2. Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό.
 3. Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία.
 4. Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου.
 5. Αποδοχή κληρονομιάς.
 6. Εγγραφή υποθήκης.
 7. Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας.
 8. Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου.
 9. Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου.
 10. Ανταλλαγή ακινήτου.
 11. Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου.
 12. Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου.
 13. Οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής πλην δικαστηρίου.

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Να μπείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Περιουσιολογίου.
 2. Να επιλέξετε το έτος 2015.
 3. Να κάνετε «κλικ» στην επιλογή «έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο έτος 2015».
 4. Να συμπληρώσετε τη χρήση για την οποία προορίζεται το πιστοποιητικό και να αναγράψετε τον ΑΤΑΚ (είναι ο… ΑΦΜ του κάθε δικαιώματος επί ακινήτου) του περιουσιακού στοιχείου για το οποίο σας ενδιαφέρει να κάνετε την οποιαδήποτε ενέργεια.
 5. Στη συνέχεια πατάτε «επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού».
 6. Υπάρχουν δύο επιλογές: ή να κάνετε προεπισκόπηση του πιστοποιητικού ή να προχωρήσετε στο οριστική έκδοση. Το πιστοποιητικό αναγράφει: «πιστοποιείται ότι το ακίνητο με τα κάτωθι στοιχεία, έχει περιληφθεί στις δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας και ΕΝΦΙΑ έτους 2014 της φορολογούμενης τάδε με ΑΦΜ τάδε και για το ακίνητο αυτό έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος βάσει δήλωσης όλων των αναγραφόμενων ετών. Για τα ίδια ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφληθεί ο ΦΑΠ και ο ΕΝΦΙΑ/ έχουν ρυθμιστεί και ο φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση.

Το πιστοποιητικό χορηγείται για (τον λόγο που έχετε επικαλεστεί). Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον μετ’ έλεγχο φόρο»

Να σημειωθεί ότι εφέτος, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ εκδίδονται και από τα νομικά πρόσωπα, ενώ επίσης είναι υποχρεωτική η έκδοση και για τα αγροτεμάχια.

Απάντηση