Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ψηφιοποιήθηκε από τον ΟΔΕΓ, το Γ΄Παγκόσμιο Γλωσσολογικό Συνέδριο της Αρχαίας Ολυμπίας

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στις 24/03/2017

Είχε γίνει το 1996

|> Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των πρακτικών του Γ΄ Παγκοσμίου Γλωσσολογικού Συνεδρίου με θέμα: “Πώς η Ελληνική Γλώσσα γονιμοποίησε τον Παγκόσμιο Λόγο”, που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία το 1996.

Υπενθυμίζεται ότι το συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί το 1996 στην Αρχαία Ολυμπία είχε οργανωθεί από τον “Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας” (ΟΔΕΓ) Αθηνών, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ομίλους της Ελλάδας, της Αυστραλίας και της Κύπρου.

Για όσους ενδιαφέρονται να αναγνώσουντα πρακτικά του Γ΄ Παγκοσμίου Γλωσσολογικού Συνεδρίου, κλικ στον σύνδεσμο :
http://www.odeg.gr/3-pgs/book/92.html?page=1.

Απάντηση