Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σφίγγουν οι έλεγχοι στα πλοία υπέρ της… νομοθεσίας

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 08/01/2019

Σειρά ενεργειών από το Ναυτιλίας για διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας και τήρηση των νόμων

|> Σε εξέλιξη βρίσκεται μία σειρά ενεργειών, από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την ασφαλή δραστηριοποίηση των πλοίων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, καθώς και τη συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, στις ενέργειες συμπεριλαμάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες και διοικητικές δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας και απασχόλησης αυτών στα πλοία, σύμφωνα με τον νόμο.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της κύρωσης από τη χώρα μας της Σύμβασης Ναυτικής Συνεργασίας (ΜLC 2006), στον έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της ασφάλειας και υγιεινής στα πλοία, προβλέπονται πλέον διατάξεις Δημοσίου Δικαίου , που προγενέστερα αποτελούσαν κανόνες ιδιωτικού Δικαίου.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των μηχανισμών ελέγχων των συνθηκών εργασίας στα πλοία, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , προχωρεί στην ενίσχυσή τους, με έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Συγκεκριμένα, οι μηχανισμοί ελέγχων θα εκσυγχρονισθούν μέσω της προμήθειας πληροφοριακού συστήματος που θα εξυπηρετεί την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης παραπόνων.

Με εξειδικευμένο τμήμα παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής της ναυτεργατικής νομοθεσίας, θα επιτηρείται:

  • Η διαχείριση και διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών ναυτικών και ναυτεργατικών Σωματείων σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές.
  • Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών και των εδρών ναυτιλιακών Ακολούθων, αναφορικά με τον έλεγχο εφαρμογής της οικείας περί προσωπικού πλοίων Νομοθεσίας.
  • Η συλλογή στοιχείων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων, ο σχεδιασμός των ελέγχων και η διενέργειά τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: