Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Για δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε από σήμερα ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 05/05/2016

Μέχρι τη Δευτέρα 16/5

Ολοκληρώθηκε η φάση της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, εγχώριους και διεθνείς, σχετικά με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Το σχετικό Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας», αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7464 και θα είναι αναρτημένο μέχρι τη Δευτέρα 16/5 στις 5 μμ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Απάντηση