Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σε εφαρμογή από την EE οι κανόνες για τους ψηφιακούς ρυθμιστές πρόσβασης

ΕU στις 03/05/2023

Ο κανονισμός τούς περιορίζει με έναν κατάλογο πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουν ή να αποφεύγουν

|> Τέθηκε σε εφαρμογή χθες η πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τις ψηφιακές αγορές. Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση διεκδικήσιμων και δίκαιων αγορών στον ψηφιακό τομέα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως ρυθμιστές πρόσβασης (“πυλωροί”) νοούνται οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που αποτελούν σημαντική πύλη σύνδεσης των επαγγελματιών χρηστών με τους καταναλωτές, και οι οποίες, χάρη στη θέση που κατέχουν, μπορούν να ενεργούν ως ιδιωτικοί θεσπιστές κανόνων, προκαλώντας έτσι σημεία συμφόρησης στην ψηφιακή οικονομία.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η πράξη για τις ψηφιακές αγορές καθορίζει μια σειρά ειδικών υποχρεώσεων, τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι ρυθμιστές πρόσβασης.

Μεταξύ άλλων, ο κανονισμός τούς απαγορεύει να επιδίδονται σε ορισμένες συμπεριφορές, ενώ περιλαμβάνει και έναν κατάλογο με πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζουν ή να αποφεύγουν.

Τώρα που άρχισε να ισχύει η πράξη για τις ψηφιακές αγορές, οι δυνητικοί ρυθμιστές πρόσβασης που πληρούν τα ποσοτικά όρια έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 3 Ιουλίου να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχουν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της 45 εργάσιμες ημέρες (έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2023) για να αποφασίσει αν μια εταιρεία πληροί τα όρια και για να ορίσει τους ρυθμιστές πρόσβασης. Αφού οριστούν, οι ρυθμιστές πρόσβασης θα έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες (δηλαδή έως τις 6 Μαρτίου 2024) για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.

Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές προτάθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020 και εξασφάλισε τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2022, ενώ άρχισε να ισχύει στις 2 Νοεμβρίου 2022.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: