Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σε ισχύ οι κανόνες για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο έως το ’26

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 11/04/2024

Οι εταιρείες θα εντοπίζουν εθελοντικά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

|> Εγκρίθηκε η παράταση της εξαίρεσης από τους κανόνες περί ιδιωτικότητας που επιτρέπει στις πλατφόρμες να εντοπίζουν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Με 469 ψήφους υπέρ, 112 κατά και 37 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή παράταση της ισχύουσας παρέκκλισης από τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις επικοινωνίες μέσω διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό, από διαδικτυακές πλατφόρμες, υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) στο διαδίκτυο.

Η παρέκκλιση θα παραταθεί έως τις 3 Απριλίου 2026, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα, θα εναρμονιστούν τα είδη δεδομένων που πρέπει να μοιράζονται οι επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται για την ανίχνευση πορνογραφικού υλικού. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η απουσία ενιαίου μοντέλου συλλογής δεδομένων έχει οδηγήσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις συλλεγόμενες πληροφορίες, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων και την ικανότητα παρακολούθησης των επιπτώσεών τους.

Η εισηγήτρια Birgit Sippel (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε: «Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι ένα φρικτό έγκλημα και πρέπει να αποτρέψουμε τη διάδοσή της στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, συμφωνήσαμε να επεκτείνουμε την παρέκκλιση που επιτρέπει σε ορισμένες εταιρείες να χρησιμοποιούν τεχνολογία για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Ωστόσο, έχουμε ορίσει μια αυστηρή προθεσμία για τη λήξη του προσωρινού κανονισμού ως μέσο άσκησης πίεσης στο Συμβούλιο για την έγκριση θέσης σχετικά με τον μόνιμο κανονισμό. Οι προσωρινές λύσεις δεν είναι ποτέ τόσο καλές όσο τα μόνιμα μέτρα. Το Συμβούλιο πρέπει να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τους μόνιμους κανόνες».

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή παρέκκλιση από τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο πρόκειται να λήξει τον Αύγουστο του 2024. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη λάβει θέση σχετικά με την πρόταση μόνιμων κανόνων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, αλλά το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σχετικά με τη διαπραγματευτική του εντολή. Ως εκ τούτου, η παράταση είναι αναγκαία για την αποφυγή νομικού κενού. Η προσωρινή συμφωνία για την παρέκκλιση θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: