Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σε τακτική συνεδρίαση του ΕΒΕΠ παρευρέθηκε η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 15/09/2015

Τι δήλωσε

Παρουσία της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνη Σαββαΐδου πραγματοποιήθηκε χθες 14/9,  η τακτική συνεδρίαση του δ.σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης, την ευχαρίστησε για την παρουσία της και επεσήμανε την πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, η οποία  έγκειται στην καθιέρωση ενός νέου, απλού, σύγχρονου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, δίνοντας, με τα κατάλληλα κίνητρα, ώθηση στην ανάπτυξη.

Η Αικατερίνη Σαββαΐδου, μεταξύ άλλων, τόνισε στο χαιρετισμό της:

«Θεωρώ γόνιμη  τη συνεργασία, μεταξύ της φορολογικής Διοίκησης και των Επιμελητηρίων της Χώρας. Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς έχει συμβάλλει σημαντικά, με σχετικά υπομνήματα και επιστολές του, στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας, τα οποία αποκτούν βαρύνουσα σημασία, λόγω και της δραστηριοποίησής του στην περιοχή με το μεγαλύτερο λιμάνι της Χώρας. Το διάστημα των 14 μηνών, κατά το οποίο έχω αναλάβει καθήκοντα, διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει τη λειτουργία της Γραμματείας, όπως για παράδειγμα, οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, η βαθειά ύφεση, οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, κ.ά. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, επομένως, πιστεύω ότι, ανταποκριθήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, καθώς χαρακτηριστικά για τον Πειραιά, καταφέραμε την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στα τελωνεία κ.ά. Σημαντικότερο όλων βέβαια, είναι να αποκτήσει η Γραμματεία τη δυνατότητα, να εφαρμόζει, όσα αποφασίζει, γεγονός που θα επιτευχθεί με την ανεξαρτητοποίησή της, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά της. Κατά τη γνώμη μου, η υποβοήθηση του εμπορίου, σε συνδυασμό με τον τουρισμό, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη».

Ο Β. Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:

«Υποβάλαμε, εκ νέου, τα εκκρεμή θέματα των φορέων του Πειραιά προς την ελληνική φορολογική Διοίκηση, τα οποία, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στον συμψηφισμό των οφειλών από και προς το Δημόσιο, τη βράβευση των συνεπών φορολογούμενων, την ηλεκτρονική διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, πριν τον έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε., την αλλαγή στη διαδικασία απόδοσης Α.Φ.Μ., την αναμόρφωση της Τελωνειακής Νομοθεσίας (Ν. 438/76) με απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και άρση των εξαγωγικών εμποδίων, τους τρόπους αντιμετώπισης του παρεμπορίου, τον επαναπροσδιορισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τον χαρακτηρισμό των αλλοιωμένων φορτίων των πλοίων (distressed cargoes) και τη σύσταση ολιγομελούς σχετικής ομάδας εργασίας. Υπό την ασφυκτική πίεση των Μνημονίων για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, είναι γεγονός πως την τελευταία εξαετία, καταγράφηκαν αλλεπάλληλες αλλαγές στο ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, να μπει επιτέλους ένα «φρένο» στην υπερφορολόγησή τους. Το παράδοξο είναι πως το διάστημα αυτό, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες κινήθηκαν κόντρα στη λογική, αυξάνοντας τους φορολογικούς συντελεστές, παρά τη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και των εισοδημάτων. Χαρακτηριστικά, αξίζει να σημειωθεί πως, αποκτήσαμε τον 4ο υψηλότερο Φ.Π.Α. στην Ευρώπη, τους υψηλότερους συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το μεγαλύτερο ποσοστό κρατήσεων ! Σε αυτό το πλαίσιο, το Ε.Β.Ε.Π. έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία μίας μόνιμης επιτροπής διαλόγου, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του φορολογικού πλαισίου..».

Οι επιχειρηματίες – μέλη του Ε.Β.Ε.Π., εκφράζοντας την αγωνία τους για τις υφιστάμενες, δυσμενείς συνθήκες άσκησης της δραστηριότητάς τους, έθεσαν στη γενική γραμματέα μια σειρά καίριων ζητημάτων, όπως οι φορολογικές επιβαρύνσεις του τρίτου Μνημονίου, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η μείωση των καθυστερήσεων, ως προς τον συμψηφισμό των επιστροφών φόρου και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με απαιτήσεις, η επιδότηση των εμπόρων για την αγορά POS, η απόδοση του Φ.Π.Α. σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ή «πλαστικό» χρήμα, η αξιοποίηση υπέρ των στόχων των δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων της προσαρμογής του  Εθνικού Νόμου περί (Εκτελωνιστών) – Τελωνειακών Αντιπροσώπων, η αναμόρφωση του νομικού πλαισίου για τον εφοδιασμό πλοίων, η αναβάθμιση του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.)  κ.ά. Εν συνεχεία, η κα Σαββαΐδου  απάντησε  τεκμηριωμένα σε κάθε τους ερώτημα-προβληματισμό, με τη δέσμευση να συνεργαστεί εποικοδομητικά μαζί τους, είτε με τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές, είτε με την έκδοση εγκυκλίων, είτε με αποστολή των προτάσεών τους στην πολιτική ηγεσία.

Τέλος, στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  η αναγόρευση του κ. Ν. Καραγεωργίου, Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) και Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.ΕΠ.)   σε επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.

 

Απάντηση