Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενημερώνει την Ελλάδα…

ΕU,Ελλαδα στις 19/02/2020

Σισιλιάνος σε Χαρακόπουλο για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, την εκτέλεση αποφάσεων κ.ά.

|> Τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενημέρωσε χθες ο Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σχετικά με την εμπειρία του ως προέδρου του ΕΔΑΔ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, τις καταδικαστικές αποφάσεις για την Ελλάδα και τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο Δικαστήριο για τη χώρα.

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση ο προεδρεύων, πρόεδρος των Επιτροπών, Μάξιμος Χαρακόπουλος, αφού εξήρε την πορεία και το έργο του κ. Σισιλιάνου, πρώτου Έλληνα προέδρου του ΕΔΑΔ στα 60 χρόνια λειτουργίας του, τόνισε  ότι ο βαθμός σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα από μία χώρα αντανακλά το επίπεδο της δημοκρατίας και του πολιτισμού της. Ο κ. Χαρακόπουλος επισήμανε  πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει εμπεδώσει την αξία του σεβασμού στα δικαιώματα, όπως άλλωστε και την αξία της δημοκρατίας», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η χώρα μας, από πλευράς υποθέσεων και καταδικαστικών αποφάσεων, βρίσκεται ακόμη ψηλά στον κατάλογο των «κακών μαθητών» της Ευρώπης.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρχίζοντας την τοποθέτησή του σημείωσε ότι «είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό». Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διεισδύει σε όλους τους επιμέρους κλάδους του εθνικού Δικαίου, επισήμανε δε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του Κοινοβουλίου, αφενός στην ψήφιση νομοθετημάτων συμβατών με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αφετέρου στην εκ των υστέρων εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κεκτημένο του Στρασβούργου, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Στη συνέχεια ο κ. Σισιλιάνος αναφέρθηκε διεξοδικά στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη συγκριτική προσέγγιση εφαρμογής τους, ειδικότερα δε σε θέματα που αφορούν την ελευθερία έκφρασης, τις θρησκευτικές ελευθερίες, το δικαίωμα στην περιουσία, την ελευθερία στον γάμο, τη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού, τα μειονοτικά ζητήματα, αλλά και τη συμβολή του Κοινοβουλίου στην αντιμετώπιση θεμάτων αυθαιρεσίας από την αστυνομία και έρευνας των περιστατικών αυτών.

Απάντηση