Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σκάνδαλο με τις οφειλές του ΕΔΣΝΑ – Συνδρομή του ΣΕΕΔΔ ζήτησε η Δούρου

ΕΛΛΑΔΑ στις 29/09/2015

Ζημιά περίπου 9 εκ. ευρώ 

Τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ζήτησε η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, για την έρευνα στον ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) σχετικά με τα αίτια πρόκλησης αδικαιολόγητα υψηλών τόκων υπερημερίας σε βάρος της περιουσίας του κατά συνέπεια σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα το ιστορικό έχει ως εξής:

Κατατέθηκαν στη νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έγγραφα κοινοπραξιών που αφορούσαν σε συμβάσεις που είχε συνάψει ο Σύνδεσμος  με αυτές, με τα οποία οι εν λόγω κοινοπραξίες ζητούσαν την άμεση πληρωμή τόκων υπερημερίας, συνολικού ποσού σχεδόν 9 εκατομμυρίων ευρώ (!) προς όφελος των κοινοπραξιών και σε βάρος του ΕΔΣΝΑ.

Η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ ζήτησε άμεσα ενημέρωση από την αρμόδια διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και διαπίστωσε ότι οι τόκοι υπερημερίας προέκυψαν από την υπερβολική καθυστέρηση πληρωμής πιστοποιήσεων από συμβάσεις με αποτέλεσμα την πρόκληση τοκοφορίας με το δυσθεώρητο επιτόκιο υπερημερίας 7.4 με 8.5%!

Εκτός από τα ανωτέρω έγγραφα των κοινοπραξιών, περιήλθαν σε γνώση της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, και αγωγές κοινοπραξιών, με τις οποίες ζητείται η καταβολή τόκων υπερημερίας, ύψους 2.680.702,14 ευρώ!

Τα παραπάνω προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα στη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, πρόεδρος του οποίου είναι η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, καθώς και υπόνοιες ως προς τη σκοπιμότητα της υπερβολικής καθυστέρησης στην έκδοση από την Υπηρεσία των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και εξόφλησής τους με συνέπεια την πρόκληση υπερβολικών ποσών τόκων υπερημερίας.  Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, με εντολή της, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να προχωρήσει αμέσως σε μια αρχική επισκόπηση των στοιχείων, βάσει των τηρούμενων αρχείων του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για τη βασιμότητα των ισχυρισμών των κοινοπραξιών. Επίσης ζήτησε: α) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα διαθέσιμα υπόλοιπα του ΕΔΣΝΑ ανά μήνα, β) αναλυτικό πίνακα ανά ανάδοχη κοινοπραξία με τις ημερομηνίες έκδοσης των τιμολογίων από αυτές και την ημερομηνία έκδοσης από την Υπηρεσία των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) των αντίστοιχων πιστοποιήσεων, προκειμένου να διακριβωθεί η αιτία των καθυστερήσεων και η ενδεχόμενη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας στην πρόκληση των τόκων υπερημερίας και την οικονομική ζημιά του ΕΔΣΝΑ.

Από τα ανωτέρω στοιχεία και τους αναλυτικούς πίνακες, τα οποία παρείχε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΔΣΝΑ, προκύπτει ότι υπάρχει συστηματική και κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση, στην έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων που αφορούσαν την πληρωμή των ανωτέρω κοινοπραξιών, η οποία τα έτη 2013-2014 μέχρι και τις 28.7.2014, υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος, φθάνει δε και τις 473 ημέρες!

Με αυτό τον τρόπο (με την αξίωση δηλαδή τόκων υπερημερίας) δημιουργείται οικονομικό όφελος για τους αναδόχους σε βάρος της περιουσίας του ΕΔΣΝΑ. Το παράδοξο και το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι ότι κατά το χρόνο υποχρέωσης της πληρωμής φαίνεται να υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα στον ΕΔΣΝΑ προκειμένου να μη δημιουργηθεί ή να περιοριστεί η τοκοφορία των απαιτήσεων των αναδόχων!

Μάλιστα, από αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ κατά τα έτη 2013 – 2014 προκύπτει ότι ήταν απολύτως σε γνώση των μελών της και της προηγούμενης Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, η συστηματική πρόκληση των τόκων υπερημερίας μέσω της καθυστέρησης στην έκδοση των ΧΕΠ με ισόποση ζημιά της περιουσίας του ΕΔΣΝΑ.

Η περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ, καθηγητή Δημοσθένη Κασσαβέτη, να επιληφθεί της έρευνας καθώς και της έκδοσης σχετικού πορίσματος για τη ζημία την οποία έχει υποστεί ο ΕΔΣΝΑ, ποσού 8.988.555,58€, από τη δημιουργία σε βάρος του αξιώσεων για την καταβολή τόκων υπερημερίας από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω και να ασκήσει τις αρμοδιότητές του (πειθαρχικές και  ποινικές), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3074/2002.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: