Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σταθάκης στο Economist: Έχουμε ολοκληρωμένο οδικό χάρτη πέντε σταδίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 05/04/2016

Για σχέσεις με Γερμανία

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας σήμερα στο  Ελληνο-Γερμανικό Business Forum «Restoring Confidence and Navigation for new trade, investment and startups» του Economist, επεσήμανε τα εξής:

Στόχος της κυβέρνησης μετά την επίτευξη της συμφωνίας του Ιουλίου ήταν να ανακτήσει την  εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία μετά από μια μακρά περίοδο σύγκρουσης. Για να γίνει εφικτό αυτό, η κυβέρνηση κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που συμπεριλαμβάνει πέντε στάδια:

  1. Τη συγκεκριμενοποίηση της συμφωνίας τον Αύγουστο.
  2. Την επιτυχημένη ολοκλήρωση των δύο κύκλων διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς.
  3. Την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
  4. Την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Αυτή τη στιγμή τα τεχνικά κλιμάκια εργάζονται στην Αθήνα ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα.
  5. Την οριστική διευθέτηση του ζητήματος του μακροχρόνιου χρέους, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί το περιβάλλον για μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

forum germany_2016__

Για να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, απαιτείται ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, τα πρώτα βήματα για το οποίο υλοποιούνται άμεσα από την κυβέρνηση μέσα από:

  1. Τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που εστιάζει στις επιχειρήσεις start-ups, στην καινοτομία και την νεανική επιχειρηματικότητα.
  2. Το Αναπτυξιακό Ταμείο το οποίο θα συγκεντρώσει όλα τα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και την ενίσχυση δυναμικών τομέων όπως τον αγροδιατροφικό, την πληροφορική, τις υπηρεσίες υγείας, την ενέργεια, τη ναυτιλία και τον τουρισμό.
  3. Τη σταθεροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας κινήτρων για τη ενίσχυση των νευραλγικών τομέων της οικονομίας αλλά και την ψήφιση ενός νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Απάντηση