Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ενημέρωση Σταθάκη στην Επιτροπή Νομισματικών & Οικονομικών Υποθέσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 31/03/2016

Δύο άξονες για ανάπτυξη

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο υφυπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ενημέρωσαν την Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται από προχθές Τρίτη 29/3 στην Αθήνα, για την αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για την πορεία της Συμφωνίας του καλοκαιριού.

Εισαγωγικά, ο κ. Σταθάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής ατζέντας, που θα θέσουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, γεγονός που εκτίμησε ότι θα συμβεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο πρώτος άξονας αφορά στην αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία, όπως εξήγησε, δεν βασίζεται στο χαμηλό κόστος εργασίας και στη μείωση φόρων αλλά πρωτίστως στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και στη στροφή σε ένα παραγωγικό υπόδειγμα το οποίο στηρίζεται στην καινοτομία, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την εξωστρέφεια. Ανέφερε, μάλιστα, ότι ήδη το 2015 οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η δραστηριοποίηση Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς και μια σειρά εξειδικευμένων εργαλείων που συνδέονται με τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στο σχεδιασμό μετεξέλιξης του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν οι δύο ειδικές ρυθμίσεις για την εκταμίευση κοινοτικών πόρων, τις οποίες ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο το φθινόπωρο και οι οποίες συνέτειναν στο να καταταγεί η Ελλάδα πρώτη μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στην απορρόφηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ενημέρωσε ότι έχουν διασφαλιστεί ήδη όλοι οι πόροι και έχει συσταθεί ειδική Διυπουργική Επιτροπή, ώστε να υλοποιηθούν εγκαίρως τα έργα της περιόδου 2007-13 που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Ο υφυπουργός παρουσίασε τις γενικές αρχές που διέπουν τα προγράμματα της περιόδου 2014-20, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας και την τόνωση της απασχόλησης. Ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. που ενεργοποίησε δράσεις χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ακολούθησε διάλογος με τους Ευρωβουλευτές, σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τη στρατηγική ενίσχυσης κοινωνικά ευαίσθητων τομέων, όπως η Υγεία και η Παιδεία, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες καταπολέμησης της διαφθοράς, εξυγίανσης και απλοποίησης του συστήματος δημόσιων προμηθειών, την αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ και τη σταδιακή άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

Τέλος, ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η οικονομία να βρεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το ταχύτερο δυνατό, στη βάση μιας βιώσιμης συμφωνίας, που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και θα προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη.

Απάντηση