Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στην κερδοφορία επέστρεψε ο όμιλος Attica, μετά από “πικρή” περίοδο

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 15/03/2015

Έπειτα από πέντε ζημιογόνες χρήσεις, ο όμιλος Attica επανήλθε το 2014 στην κερδοφορία! Συγκεκριμένα: Τα αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς,  παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 266.660.000 ευρώ (έναντι 260.160.000  του  2013) και τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 42.350.000 ευρώ  έναντι αντίστοιχων κερδών 27.150.000  του 2013. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 18.370.000 ευρώ  και τα Κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα  4.270.000 ευρώ , έναντι ζημιών10.130.000  το 2013).

Στα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη 4.00.000ευρώ από την πώληση του Blue Star Ithaki καθώς και μη επαναλαμβανόμενη ζημία 1.450.000 ευρώ από τη συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από την πλήρη εξόφληση

Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επάνοδο στην κερδοφορία είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών και η αποτελεσματική μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Στη μείωση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε η αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ανά δρομολόγιο, καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων κατά το δ’ τρίμηνο του έτους.

Κατά τη διάρκεια του 2014 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική  και στις ελληνικές  θάλασσες με δεκατρία ιδιόκτητα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία από τα οποία τα τέσσερα δρομολογήθηκαν στην Αδριατική και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Τον Νοέμβριο 2014 επωλήθη το Blue Star Ithaki και ο Όμιλος δραστηριοποιείται πλέον με δώδεκα πλοία.

Η Διοίκηση επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και την ανάπτυξη νέων γραμμών».

 

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: