Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ο Πειραιάς “θυμήθηκε” τον πιό αδικημένο ήρωα του 1821

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ στις 25/02/2019

Στις 2 Μαρτίου στήνεται μνημείο για τον μεγάλο Νικηταρά στο Γηροκομείο και κοντά στο σημείο όπου ζητιάνευε…

|> Μνημείο του Νικηταρά θα στηθεί, εκεί κοντά στο σημείο όπου ζητιάνευε αυτός ο ήρωας του 1821. Κάλιο αργά παρά ποτέ, έστω και… προεκλογικά, αφού τόσα χρόνια ήταν σαν κρυφό μυστικό ότι αυτή η μεγάλη μορφή της ελληνικής Εθνεγερσίας, προκειμένου να ζήσει αναγκαζόταν να ζητιανεύει, όταν κάποιοι άλλοι “προσκυνημένοι” δημιουργούσαν περιουσίες. Του είχαν δώσει μία “άδεια επαιτείας” για να ζητιανεύει κάθε Παρασκευή, εκεί, όπου σήμερα είναι τα σκαλοπάτια της εκκλησίας της Ευαγγελίστριας…

Η είδηση προέρχεται από την Ημερησία Διάταξη, που έστειλε για τα θέματα που θα συζητηθούν στο δ.σ. Πειραιά το απόγευμα της Τετάρτης 27/2. Στη ανακοίνωση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Γιώργου Δαβάκη, ένα από τα θέματα, αναφέρει:

Έγκριση πραγματοποίησης τέλεσης αποκαλυπτηρίων του μνημείου του Ήρωα του 1821 Νικήτα Σταματελόπουλου (Νικηταρά) στον αύλιο χώρο του Γηροκομείου Πειραιώς στις 2 Μαρτίου 2019.

Συγκεκριμένα, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2019».

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 878/17-12-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον κανονισμό τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από εμπορικές δραστηριότητες για το έτος 2019».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2018».

ΘΕΜΑ 5ο: «Πρόταση αξιοποίησης Ε.Ν.Κ. Πειραιά».

ΘΕΜΑ 6ο: «Παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης ΕΔΣΝΑ – Δήμου Πειραιά για την παροχή Υπηρεσιών μεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού και επέκταση αυτής».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, για διενέργεια αγοράς για τη δράση “Η τιμή του καταναλωτή” στην οδό Αλιπέδου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Γενικού Αρχείου του Δήμου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά) επί της Ακτής Ποσειδώνος 2».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση και αποδοχή της υπ΄αριθμ. 952/10-12-2018 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε., για παράταση της παραχώρησης χρήσης ενός (1) οικίσκου της ΟΛΠ Α.Ε., επιφάνειας 13,50 τ.μ., που βρίσκεται τοποθετημένος έμπροσθεν του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη, από 01-01-2019 έως 31-12-2019».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα έξι (36) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αναπλήρωση συμβασιούχου που είχε προσληφθεί για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α 1) “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)” της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020”».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση των αποφάσεων της Συνεδρίασης 17/12/2018 της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας για τέσσερις (4) υπόχρεους από παραβάσεις κοινόχρηστων χώρων ετών 2013, 2016 & 2017».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ επί του κοινοχρήστου χώρου στην οδό Μακράς Στοάς, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ, στη μία από τις εισόδους του Ιερού Καθεδρικού Ναού Πειραιά που βρίσκεται επί της Μακράς Στοάς».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ”».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της “Εργασίας κλάδευσης δένδρων” συμβατικής δαπάνης 56.928,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 18ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου της παροχής υπηρεσίας: “Ενέργειες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο: Κινητικότητα για σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO2 σε τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου και ακρώνυμο Mobilitas”, για δύο μήνες, έως 30 Απριλίου 2019»

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018».

ΘΕΜΑ 20ο: «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Μουτσοπούλου έναντι αρ. 16».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 202”».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσίας “Εργασία για την πιστοποίηση παιδικών χαρών”».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στο Μνημόσυνο του Αντιναυάρχου Π. Βλαχάκου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στο Μνημόσυνο του Βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συμβατικού αντικειμένου “Εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά, ως τουριστικού προορισμού, στα social media”».

ΘΕΜΑ 26ο: «Ανάκληση της με αρ. 114/06-02-2019 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση α) γενόμενης δαπάνης ποσού 22.568 € (συμπ/νου ΦΠΑ), σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.82 του προϋπ/σμού του Δήμου Πειραιά έτους 2018 για την υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού Συμβούλου στο πλαίσιο Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγ/των 2017-2018” και β) οριστικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση εκδηλώσεων, που αφορούν “Ημέρες Θάλασσας” έτους 2019 στην πόλη του Πειραιά, από 03/05/2019 έως 12/05/2019 (σχετ. η 3/2019 απόφαση Δ.Σ.)».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση μετάβασης οδικώς του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π. Μώραλη στην Αρεόπολη για τη συμμετοχή του στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου Πειραιά στο Ρίμινι της Ιταλίας, από 27-29 Μαρτίου, για τη συμμετοχή στην 6η διακρατική συνάντηση για το έργο “MOBILITAS”».

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Κανάρη στο Πασαλιμάνι, για την τοποθέτηση περιπτέρων για την 9η Ανθοκομική έκθεση 2019 στον Δήμο του Πειραιά».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση α) της 9ης Ανθοκομικής Έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου στην Πλατεία Κανάρη και β) της παραχώρησης 60 διαφημιστικών όψεων στεγάστρων για την προβολή της».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση πραγματοποίησης τέλεσης αποκαλυπτηρίων του μνημείου του Ήρωα του 1821 Νικήτα Σταματελόπουλου (Νικηταρά) στον αύλιο χώρο του Γηροκομείου Πειραιώς στις 2 Μαρτίου 2019».

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση πραγματοποίησης πασχαλινών εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Πειραιά και δαπάνης έως του ποσού των 5.485,76 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση πραγματοποίησης ψυχαγωγικών προγραμμάτων καθώς και μίας κεντρικής εκδήλωσης για τα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η) του Δήμου Πειραιά και δαπάνης έως του ποσού των 12.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πραγματοποίησης έκθεσης με θέμα “Μ. ΚΑΤΡΑΚΗΣ”, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019, στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της έκθεσης με θέμα “το 18ο East Med Yacht Show” που θα πραγματοποιηθεί από 10- 13/5/2019 στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά».

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογ/σμού στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης –Τμ. Δημοτικού Συμβουλίου ΤΣΕΜΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ από 01-01-2019 έως και 31-12-2019 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 38ο: «Δωρεάν παραχώρηση 10 διαφημιστικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων στον Ο.Π.Α.Ν., για την προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου μας, για το χρονικό διάστημα από 15/02/2019 έως 25/03/2019».

ΘΕΜΑ 39ο: «Παραχώρηση 75 ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου, προκειμένου να προβληθούν οι εκδηλώσεις της 13ης Παγκρήτιας Έκθεσης (13-21/4/2019)».

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 487,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στη Ρίγα της Λετονίας, από 4-6 Φεβρουαρίου 2019, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο BLUES».

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 186,00 €, για το Μνημόσυνο στη μνήμη των 21 φιλάθλων της ΘΥΡΑΣ 7, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 54/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 42ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 902,14 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.106,45 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 1.922,56 € σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 2.528,22 € σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 1.779,17 € σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 33,39 € στην υπόχρεο εταιρεία ΑΡΚΑΔΙΚΗ Α.Ε. από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.»

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 243,27 € στην υπόχρεο εταιρεία ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΥΓΚΑ Α.Ε. από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.738,22 € της κας ΚΟΥΛΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 588,56 € στην υπόχρεο κα ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 51ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 10.514,44 € σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 52ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 3.723,38 €, για το ακίνητο της οδού Αλιπέδου15, από την εταιρεία DAISY REAL ESTATE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με κωδικό δημότη 913701, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ & επαναβεβαίωση του 40% ήτοι 1.489,35 € στην ίδια, λόγω προσφυγής».

ΘΕΜΑ 53ο: «Διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 7059/2019 που αφορά σε μίσθωμα περιπτέρου για τον μήνα Φεβρουάριο 2019 ποσού 900,53 €, λόγω αποχώρησης».

ΘΕΜΑ 54ο: «Διαγραφή ποσού 177,58 € (κωδικός οφειλέτη 176746) από το χρηματικό κατάλογο 6422/2017».

ΘΕΜΑ 55ο: «Διαγραφή ποσού 80,00 € (κωδικός οφειλέτη 272008) από το χρηματικό κατάλογο 7445/2018 επειδή η οφειλή του έχει εξοφληθεί».

ΘΕΜΑ 56ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής 917,00 €, που αφορά τέλος από παράβαση κοινόχρηστων χώρων με αριθ. εγγραφής Β/203/2012, επειδή το ποσό εξοφλήθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας της παραβάσεως κατά το έτος 2012».

ΘΕΜΑ 57ο: «Διαγραφή από το Χρηματικό Κατάλογο 351/2019 της με αριθ. 140900022622/16-01-2015 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 80,00 €».

ΘΕΜΑ 58ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 600,00 € του κ. MOYTAΦΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που αφορά πρόστιμο από παράβαση άσκησης υπαιθρίου εμπορίου για το έτος 2007, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης από την υπηρεσία ως προς το πρόσωπο και τα στοιχεία του φορολογουμένου και βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού στον ορθό υπόχρεο».

ΘΕΜΑ 59ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 400,00 € του κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που αφορά παράβαση υπαιθρίου εμπορίου έτους 2006, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης και πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου στο ίδιο πρόσωπο».

ΘΕΜΑ 60ο: «Τροποποίηση του ποσού οφειλής για την με αριθ. 121600293978/10-09-2013 παράβαση, από 400,00 € σε 50,00 €».

ΘΕΜΑ 61ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος 939,00 €».

ΘΕΜΑ 62ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΥΒ 2410 αυτοκίνητο επί της οδού Χαρ. Τρικούπη έμπροσθεν του αρ. 15».

ΘΕΜΑ 63ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης για οχήματα ΑΜΕΑ επί της οδού Μαυρομιχάλη έμπροσθεν του αριθμού 3».

ΘΕΜΑ 64ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΥΚΖ 8974 αυτοκίνητο επί της οδού Μακεδονίας έμπροσθεν του αριθμού 101».

ΘΕΜΑ 65ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού που βρίσκεται στο Τμήμα Αποθήκης της Δ/νσης Διοίκησης του Δήμου».

ΘΕΜΑ 66ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού στο Γυμνάσιο Ν. Φαλήρου “Γ. Καραϊσκάκης”».

ΘΕΜΑ 67ο: «Υλοτομία ενός (1) αυτοφυούς δένδρου αϊλάνθου επί της οδού Δηλαβέρη 18 που φύεται έμπροσθεν του 40ου Δημοτικού Σχολείου».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: