Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Γλύτωσαν την κατεδάφιση 38+16 αυθαίρετα σε Αττική

Ελλαδα στις 17/08/2019

Στον e-διαγωνισμό κατατέθηκε μία προσφορά η οποία απορρίφθηκε κατά το στάδιο της αποσφράγισης

|> Άγονος κηρύχθηκε ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατεδάφιση αυθαίρετων που είχε προκηρύξει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την κατεδάφιση 3.200 κατασκευών, ο οποίος δρομολογήθηκε μετά την πρωτοφανή καταστροφή που σημειώθηκε τον περυσινό Ιούλιο στο Μάτι.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορούσε την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων-πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων, που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα οποία – σύμφωνα με τις λίστες των υπηρεσιών καταγραφής (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες) – είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής τού αρμόδιου δασάρχη.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Η σύμβαση περιελάμβανε δύο σκέλη: Το πρώτο αφορούσε 38 αποφάσεις-πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων, στους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων και το δεύτερο άλλες 16 αποφάσεις-πρωτόκολλα κατεδάφισης, για τους Δήμους Φυλής, Διονύσου, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδας, Παιανίας, Κρωπίας και Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Το συνολικό κόστος του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των 2 σκελών) είχε προϋπολογιστεί σε 402.983,87 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 499.700 ευρώ), με χρηματοδότηση από πόρους του Πράσινου Ταμείου και ημερομηνία λήξης της σύμβασης, τις 31/12/2020, χωρίς το δικαίωμα παράτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΥΠΕΝ, κατατέθηκε μόνο μία προσφορά η οποία εν τέλει απορρίφθηκε κατά το στάδιο της αποσφράγισης, οδηγώντας τελικά στην ανεπιτυχή έκβασή του. Μάλιστα με απόφαση του υπουργείου που εκδόθηκε στις 8 Αυγούστου (72216/2331/8.8.2019) αποφασίστηκε, συνολικά, η ματαίωση του διαγωνισμού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια»: με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, «απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου ΑΕΒΤΤΕ» κατά το στάδιο αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς» ενώ, επιπρόσθετα, συμπεριελήφθη και η απόφαση για ματαίωση της διαδικασίας με την αιτιολογία ότι απέβη άγονη, λόγω απόρριψης της προσφοράς και λόγω μη υποβολής άλλων προσφορών.

Απάντηση