Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τη Νορβηγία στον τομέα ΦΠΑ

ΕU στις 27/04/2022

Στο πλαίσιο των προσπαθειών τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεθνή καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας με στόχο την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Η συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και τη συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του ΦΠΑ τέθηκε αρχικά σε ισχύ το 2018 και είναι η πρώτη συμφωνία τέτοιου είδους με τρίτη χώρα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέσω της ήδη επιτυχημένης σχέσης στον τομέα αυτό, τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν για πιθανές απώλειες ύψους 5 δισ. ευρώ λόγω απάτης στον τομέα του ΦΠΑ από το 2020 ως σήμερα.

Η συμφωνία επιτρέπει στις φορολογικές αρχές της ΕΕ και της Νορβηγίας να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να διεξάγουν κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, παρόμοιες με αυτές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή εντός της ΕΕ.

Με τη εν λόγω σύστασή της, η Επιτροπή επιδιώκει να λάβει το πράσινο φως από τα κράτη μέλη για να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Νορβηγία, για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδίως μέσω νέων εργαλείων ανταλλαγής πληροφοριών και μέσω κοινών ερευνών.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: