Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πλήρως ανακατασκευασμένο λεωφορείο στην κυκλοφορία

Εν Δημω στις 02/08/2020

Συμπληρώνει τον στόλο των νέων οχημάτων της συγκοινωνίας του Δήμου Πειραιά

|>Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε στην πλήρη ανακατασκευή ενός παλαιού λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας, το οποίο καλύπτει δρομολόγια όπου κρίνεται αναγκαίο σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Στο λεωφορείο πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ενώ βάφτηκε κόκκινο – το διακριτό χρώμα της Δημοτικής Συγκοινωνίας Πειραιά.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμος Πειραιά έχει ήδη ανανεώσει όλο τον στόλο της Δημοτικής Συγκοινωνίας με νέα  λεωφορεία σύγχρονων προδιαγραφών, με τα οποία μετακινούνται με ασφάλεια οι δημότες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι άμεσα ο στόλος της Δημοτικής Συγκοινωνίας Πειραιά θα ενισχυθεί με την προμήθεια 4 επιπλέον ηλεκτρικών λεωφορείων με πόρους μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).

> Σημειώνεται ότι η Δημοτική Συγκοινωνία Πειραιά είναι δωρεάν για τους πολίτες.

Απάντηση